Foto: privatna arhiva

(s albanskoga na crnogorski jezik preveo Nikola Berišaj)

Vidio sam

Vidio sam mrtve rijeke

I Hitlera u pokušaju da vaskrsne

Vidio sam brežuljke kako se gube sa lica zemlje

I pijanog Sizifa kako śedi na jednom kamenu

Vidio sam majke kako se bore sa vjetrom

Da zaštite svjetlost

Upaljenih svijeća

Nad grobom njihovih sinova

Vidio sam…

Nekad i sad

Spavam umoran sanjajući vrijeme kada smo jeli hljeba i nade

a na nebu je svaki dan visilo sunce slijepo od svoje svjetlosti

Aroma ruža ulazila je kroz otvoreni prozor kućne biblioteke

dok sam pisao poeziju o danima koji nikad ne dođoše

Čekao sam te flašom vina na stolu

i upaljenim svijećama

da

svijet bijaše mnogobojan

Kada bi sunce zalazilo kao trula jabuka

i zvijezde se palile oko majke mjeseca

vodili smo ljubav dok su cvrčci pjevali

pjesmu stariju od starosti čovječanstva

Zatim nam rat ukrade život što imasmo

otkrismo kako je lijepo izgubiti posao

da ostaneš kući ili da izađeš iz nje

ne znajući kud si pošao i čime ćeš se baviti

Otkrismo, da ako slomiš nogu ili ruku

znači da si živ

da je život lijep

gorak i lijep dok se živi u slobodi

Sad imamo biblioteku sa takoreći istim knjigama

ali na nekom drugom jeziku

na drugom jeziku pišem stihove o danima koji se neće nikad vratiti

na nekom drugom jeziku tražim hljeb u prodavnici

na drugom jeziku draga

sada boli život