Spatula, siscia

Foto: privatna arhiva Koliko god strugaliLatinski tekst upisan u voštanu pločicuOn se svako malo...

Read More