Category: Fokalizator br. 1

Intro

Poštovane prijateljice i prijatelji pisane riječi,
Pred vama je novi časopis za književnost i kulturu – FOKALIZATOR.
Osnovan je 15. 10. 2018. godine u Podgorici i upisan u Evidenciju medija Ministarstva kulture Crne Gore pod rednim brojem 792. Kad bi se na taj način upoređivale brojke, dalo bi se zaključiti da jedan medij „pada“ na oko 800 stanovnika Crne Gore. Pa i drugi statistički podaci navode na zaključak da smo napokon iskorijenili nepismenost, i da smo dosegli zavidan nivo pismenosti i kulture...
Razumije se, nije sve u brojkama. Bolje je od toga reći – malo toga je uopšte u brojkama. Jer, nasuprot posve ohrabrujućim podacima, štampana riječ, knjiga nikad nije bila ugrožena kao danas. Poplava „pametnih“ uređaja, era svemoguće digitalizacije, učinila je da knjiga postane spori, dosadni nosač informacije. A još sporiji i dosadniji od knjige, postali su časopisi za kulturu. Broj čitalaca sveo se na veoma uske intelektualne, najčešće esnafski organizovane krugove.
FOKALIZATOR se, dakako, javlja u nevrijeme. Ime je dobio po terminu strukturalizma. Pojava i ime ovoga glasila upućuju ne samo na postojanje još jedne „tačke gledišta“, već na to da će Fokalizatori pokušati da svojim pogledima osvijetle značajne tačke kulture. Da bi objasnili o čemu je riječ poslužićemo se redovima iz eseja našega urednika za BiH Dževada Karahasana, koje imate pročitati baš u ovom broju. Evo šta u tom eseju šejh tekije iz Oglavka kraj Fojnice kaže našem dragom prijatelju: „Vazda sam Njegov svijet vidio kao vrt i trudio se da počupam korov, kako bi cvijeće i voće, ljepota i blagoslov, imali što više mjesta i svjetla u tom vrtu. (…) Tek prije koju godinu mi je sinulo da je nekome cvijeće ono što sam ja čupao, smatrajući ga za korov.“
FOKALIZATOR će, izvjesno je, izazivati i pozornost onih koji tragaju za obrisima ideologija. Red je da im olakšamo i saopštimo kako bismo kao svoju programsku osnovu mogli tretirati ono što je sadržano u odlomku novoga romana Jovana Nikolaidisa. I taj odlomak dio je prvog broja časopisa, a evo šta Nikolaidisov narator u jednom trenutku kaže: „Pijesak su i Albanci i Crnogorci, a plimski udari Jezera i Bojane vječni. Brojne okupatorske vojske dolaze i odlaze, nevremena s nebesa i svako zlo sa tla. Jad umah stigne, ne da ti da se sabereš, pa se ogriješiti o boga i ljude nije teško. Kad jedna od takvih poduha nadre, ona podigne i sobom nosi sav pijesak sa dna, jer je najlakši i ni za što vezan. Razvlače se zrnca pijeska gore i dolje, lijevo i desno, motaju ga struje. A kad se voda povuče, ispod sunca i nebesa, pijesak nije više tamo gdje je bio, ali je i dalje pijesak, doduše pomiješani pijesak. Tu je sva istina o nama i našem porijeklu. Ne zna se koliko je krvi jednog naroda sliveno u drugom, i obrnuto. Zna se samo da je vrijeme beskrajno, mi sav vijek na iskušenju, ali, osuđeni životom, primorani na miješanje. Zato nas ne pitajte, sebe pitajte, naći će svako od vas pošten odgovor.“
U prvom broju FOKALIZATORA možete čitati i novu prozu Ognjena Spahića, Andreja Nikolaidisa i Stefana Boškovića, više puta nagrađenu dramu Ive Brdar, književnokritičke tekstove Alide Bremer, Vlada Arsenića, Dunje Ilić, Milene Ivanović-Dubljević i Sanje Vojinović, a tu je i poezija pjesnika iz Crne Gore i drugih zemalja regiona.
FOKALIZATOR će četiri puta godišnje objavljivati najkvalitetniju prozu, poeziju, dramu, esejistiku i kritiku s ovih prostora, da doprinese kulturnom dijalogu i – razgovoru kultura.

Vladimir Vojinović

 

Proza

Loading

Poezija

Loading

Drama

Loading

Esej

Loading

Kritika

Loading

Najnovije