Foto: Prijestonica Cetinje

Prijestonica Cetinje kandidovala se za Mrežu kreativnih gradova UNESCO-a, potvrđeno je na jučerašnjem sastanku gradonačelnika Nikole Đuraškovića sa predstavnicima ove međunarodne organizacije – šeficom Odsjeka za komunikacije, gradove i događaje UNESCO-a Deniz Baks i direktorom programa Mreža kreativnih gradova Kijaobom Nijem, uz prisustvo ambasadora Ivana Ivaniševića kao stalnog delegata naše zemlje pri UNESCO-u.

Mreža kreativnih gradova je posebna partnerska inicijativa UNESCO-a formirana 2004. godine kako bi se promovisala saradnja među gradovima koji su prepoznali kreativnost kao strateški preduslov za održivost i razvoj, oslanjanjući se u tome na sedam oblasti kreativnog djelovanja.

Kako su istakli iz uprave Prijestonice, Đurašković je iskazao zadovoljstvo činjenicom da bi taj mogao biti prvi iz Crne Gore koji pristupa ovom mehanizmu za saradnju lokalnih samouprava.

“Prijestonica Cetinje i Crna Gora su izuzetno posvećene ciljevima UNESCO-a i gotovo sve ono što su prioriteti Mreže, zastupljeno je u našim politikama. Spremni smo da, uz vašu pomoć, posvećeno radimo na ispunjavanju kriterijuma i da, nadam se, do kraja godine ostvarimo članstvo”, kazao je gradonačelnik i uputio poziv da se neki od programa Mreže u naredne dvije godine održi na Cetinju.

Baks je zahvalila na interesovanju za ovu međunarodnu platformu, ističući da će javni poziv za kandidaturu uskoro biti raspisan, a zatim će zainteresovani gradovi imati rok od tri mjeseca za pripremu i podnošenje aplikacije.

“Predstavlja nam zadovoljstvo da prvi put vidimo interesovanje nekog grada iz Crne Gore da pristupi Mreži koja broji 300 gradova iz 90 zemalja širom svijeta”, zaključila je ona.