Nikola Mirković (Foto: CGO)

“Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je uputio Inicijativu skupštinskoj Radnoj grupa za izradu Nacrta zakona o Skupštini da se tim tekstomdefiniše zakonska obaveza ljekarskog pregleda za poslanike i poslanice Skupštine Crne Gore i zapošljene u administraciji Skupštine Crne Gore, a koja uključuje i posebno testiranje mentalno – psihološke sposobnosti, kao i inicijalno i kasnije redovno nenajavljeno testiranje na psihoaktivne supstance”, saopštio je saradnik na programima CGO Nikola Mirković.

“CGO je ranije ove nedjelje uputio takvu Inicijativu i Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o Vladi, a koja se odnosi na uvođenje istih obaveza za članove/ice Vlade i generalnog sekretara/ku prilikom stupanja na dužnost, kao i u kasnijem radu.

CGO je već javno istakao nejednakost pred zakonom najviših javnih funkcionera, s jedne strane, i državnih službenika i namještenika, kao i ostalih javnih funkcionera, u dijelu (ne)obaveznosti prolaska kroz ljekarski pregled prilikom stupanja u radni odnos ili na funkciju, i prilaganja shodnih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kako bi ispunili uslove za zasnivanje radnog odnosa ili imenovanja. Među onima koji takvu obavezu nemaju su i  poslanici/ce i najviši Skupštine Crne Gore, a Zakon o Skupštini je prava prilika da se to ispravi i uspostave mehanizmi u skladu sa savremenim potrebama.

CGO cijeni da upravo od samih poslanika i poslanica treba da se afirmiše princip jednakosti pred zakonom, ali i praćenja savremenih tokova i usaglašavanja zakonodavnog okvira sa istima, a sve kako bi najviši javni funkcioneri nesumnjivo bili spremni da odgovore na složenosti i odgovornosti koje nose njihove funkcije.

CGO je prilikom koncipiranja ove Inicijative uzeo u obzir dobre prakse u regionu i EU. U tom pravcu, ističemo ponovo inicijativu poslanika SDP-a iz Bosne i Hercegovine, Saše Magazinovića, s kraja 2021. godine. Dodatno, sredinom juna 2022. godine, u Sloveniji je najveća opoziciona stranke predstavila prijedlog zakona koji podrazumijeva obavezno testiranje visokih javnih funkcionera (poslanika, ministara, državnih sekretara, premijera, predsjednika, itd) na psihoaktivne supstance. Njihov je prijedlog da se to testiranje vrši jednom godišnje, funkcioneri bi bili obavješteni 48h sati uoči testiranja koje bi bilo obavljeno pred komisijom, rezultati bi bili javno objavljeni. Takođe, institucije EU su u značajnom ovo uvele kao pravilo u svom funkcionisanju. Slične inicijative i peticije pokretale su se više puta u Velikoj Britaniji, i odnose se na članove gornjeg i donjeg doma, i trenutno su u proceduri.

CGO se godinama zalaže za usvajanje Zakona o Vladi, kao i Zakona o Skupštini, i pažljivo će pratiti proces izrade ovih zakonskih tekstova kako bi, u mjeri svojih mogućnosti i kapaciteta, pokušali doprinijeti da na najkvalitetniji način odgovore potrebama crnogorskog konteksta.

CGO vjeruje da nema razloga da ove inicijative ne podrže donosioci odluka. Dodatno, javnost je već vrlo pozitivnim stavom i prema prvoj inicijativi, koja se odnosila na Vladu, iskazala snažnu podršku”, zaključuje se u saopštenju CGO.