Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa partnerima organizovaće śutra u 10 sati u hotelu CUE u Podgorici okrugli sto „Civilno društvo u Crnoj Gori – izazovi i perspektive u borbi za građanske vrijednosti“.

Okrugli sto će otvoriti potpredśednica Vlade Crne Gore i ministarka evropskih poslova Jovana Marović, zamjenica šefa kooperacija u Delegaciji EU u Crnoj Gori  Liselotte Isaksson i izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.

Tema prvog panela je „Civilno društvo u vrtlogu političke krize i zagovaranja za građanske vrijednosti“  a govoriće vizuelna umjetnica Jelena Tomašević, građanski aktivisti i istraživači javnih politika iz Instituta alternativa (IA) Dušan Pajović i Marko Sošić, mirovna i feministička aktivistkinja Ervina Dabižinović i književnik i urednik portala normalizuj.me Brano Mandić.

Na drugom panelu „Građanski aktivizam i uključenje građana – razvoj lokalnih inicijativa i pokreta“ svoje stavove predstaviće programska direktorka Centra za zaštitu i proučavanje ptica Ksenija Medenica, izvršna direktorka Asocijacije dr Martin Schneider-Jacoby Zenepa Lika, izvršni direktor UZKOM, Bare Kraljske-Kolašin Novica Dragojević, izvršni direktor UZKOM, Bare Kraljske-Kolašin,  direktorka NVO Prazan prostor  Marija Backović i građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević.

Na posljednjem panelu “Kako dalje širiti prostor za djelovanje i uticaj civilnog društva?” diskutovaće građanska aktivistkinja Dina Bajramspahić, izvršna direktorka (CRNVO)  Zorana Marković, programska direktorka, EXPEDITIO Biljana Gligorić, predśednik Upravnog odbora Mreže za mlade Crne Gore Miloš Marković, izvršni direktor, SPEKTRA Jovan Ulićević, izvršni direktor SPEKTRA i državni sekretar Ministarstva javne upraveAgron Camaj.

Okrugli sto se organizuje u okviru projekta “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, koji CGO sprovodi u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Planirano je da okrugli sto okupi oko 50 učesnika iz institucija, nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija.