Foto: Fokalizator

“Kako su jako popularne sociolingvističke rasprave i rasprave iz jezičke politike na području bivše Jugoslavije, tu često vidimo da o tome raspravljaju ljudi koji zapravo ne poznaju dijalektološku problematiku koja je tu dosta bitna, pa se onda govori da recimo: ‘ovi ludi Crnogorci izmisliše dva nova slova’, a zapravo kad se pogleda kako se govori u Glavnom gradu, a znate da je standardni jezik Francuske i Velike Britanije govor glavnog grada, riječ je o nečemu što se u Crnoj Gori normalno govori”, kazao je hrvatski lingvista Mate Kapović, na promociji knjige “Dialectology of the Montenegrin language” autora Adnana Čirgića, koja je poneđeljak veče u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović” u Podgorici.

Kapović

Promocijom su Fakultet za crnogorski jezik i književnost i NB “Radosav Ljumović” simbolično obilježili Međunarodni dan maternjega jezika. Knjiga “Dialectology of the Montenegrin language” objavljena je u izdanju američke izdavačke kuće Lexinton Books, u okviru edicije “Studije iz slovenskih baltičkih i istočnoevropskih jezika i kultura”, a o knjizi su, osim Kapovića, govorili Sanja Orlandić, prevodilac Goran Drinčić, akademik Mark L. Grinberg, s Univerziteta u Kanzasu, urednik izdanja Andrej Danilenko i autor.

“Prijevod ove knjige sa crnogorskog jezika omogućava istraživačima koji nijesu specijalisti za slovenske jezike da se upoznaju sa izuzetnom jezičkom varijacijom na kompaktnom području Crne Gore”, istakao je Grinberg.

Urednik Danilenko govorio je o ediciji “Studije iz slovenskih baltičkih i istočnoevropskih jezika i kultura”, saradnji sa Grinbergom, Čirgićem i Drnčićem i zaključio da je u pitanju jedna od najuspješnijih studija edicije.

“Iako danas spadaju u neke od najbolje opisanih u slovenskome svijetu, zbog jezičke politike na našim prostorima i tretiranja naših govora kao dijalekata srpskog jezika i isticanja vještačkih razlika među njima, na ovu smo knjigu morali čekati veoma dugo”, kazala je Sanja Orlandić.

Orlandić

Danilenko je istakao da mu je čast što je ova knjiga dio edicije čiji je urednik.

“Vjerujem da je ova knjiga jedna od najuspješnijih u ediciji. Pripremljena je tako brzo uz visok profesionalizam i posvećenost kroz sve faze projekta”, kazao je Danilenko.

Prevodilac Goran Drinčić je govorio o iskustvima koje je stekao u radu na prevođenju ove studije, ali i prednostima rada sa ozbiljnim američkim izdavačima.

“Veoma je bitno da ovakva knjiga izađe u svijet, jer možemo mi ovdje vrhunska naučna dostignuća imati, ali ako ostanemo zatvoreni u lokalnim granicama mala je vajda od toga”, kazao je Drinčić.

Drinčić

Na kraju večeri prsutnima se obratio i autor, koji je naglasio da tom knjigom ništa novo nije donio… “Nema tu jedne osobine koja u Dijalektologiji nije bila i prije toga poznata. Ona je bazirana uglavnom na onome što su lingvisti prije toga izučili i objavili što ovđe, što izvan Crne Gore. Novina koju donosi je drugačija sistematizacija tih osobina koje su nam bile poznate i koje su predstavljane u potpuno drugačijem kontekstu”, saopštio je Čirgić.

Čirgić