Knjiga „Regionalna ekonomska saradnja V4 i Wb6“, koja je dio istoimenog projekta podržanoga od Međunarodnog Višegrad fonda čiji osnivači su vlade Češke, Mađarske, Slovačke i Poljske, biće promovisana śutra u 11 sati u organizaciji Crnogorske panevropske unije u Evropskoj kući. O toj studiji koja je plod rada istraživačkoga tima od preko 20 stručnjaka iz Češke, Slovačke, Poljske, Mađarske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, śeverne Makedonija i Srbije, govoriće prof. dr Gordana Đurović, predśednica Crnogorske panevropske unije, ambasador Boris Gandel (Slovačka – Regionalne ekonomske integracije i Međunarodni Visegrad fond), ambasador József Négyesi (Mađarska i podrška regionalnim ekonomskim integracijama) i ambasadorka Janina Hrebickova, Češka (Prioriteti predśedavanja EU i podrška regionalnim integracijama).

Knjiga ispituje aktuelnu temu regionalnih ekonomskih integracija i kritički analizira predložene modele kao što su CEFTA 2006 sporazum, Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište, iza koga je stalo šest vlada regiona i EU u novembru 2020. godine, kao i nove predloge poput inicijative Otvoreni Balkan iz 2021. godine, koja nije uspjela okupiti sve zemlje regije. „Dodatna vrijednost ovog projekta je što je okupio projektne partnere iz 10 organizacija iz V4 i WB6 zemalja: 1. Crnogorska paneuropska unija (vodeći partner), 2. Centar za društvena i ekonomska istraživanja, CASE, Varšava, Poljska; 3. Robert Schuman Institute, RSI, Budimpešta, Mađarska; 4. Institut za politiku i društvo – Češka; 5. MESA 10 – Centar za makroekonomske i socijalne analize, Bratislava, Republika Slovačka; 6. Centar za vanjsku politiku, CFP, Beograd, Srbija; 7. Institut za razvojna istraživanja, ACER, Tirana, Albanija, 8. Finance Think – Economic, Research and Policy Institute, Skopje, Sjeverna Makedonija, 9. Vanjskopolitička inicijativa, FPI BH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; i 10. Institut za istraživanje razvoja, Riinvest, Priština, Kosovo. Pored knjige sa preporukama za nastavak evropskih ekonomskih integracija u okviru integracija prema EU, projekat je organizovao vebinar o uklanjanju prepreka u regionalnoj trgovini, okrugli sto posvećen integracionom putu od CEFTA sporazuma do jedinstvenog tržišta EU i seriju dodatnih predavanja, objavljivanja stručnih radova, učešća na konferencijama, tribinama i debatama na temu evropskih ekonomskih integracija Crne Gore i regiona. Završna konferencija biće održana sredinom septembra u Podgorici“, navodi se u saopštenju Crnogorske panevropske unije.