Predavanje Jasmine Bajo o crnogorskoj književnosti u periodu renesanse, koje je dio serijala „Crnogorska književnost kroz vjekove“, biće organizovano večeras u 18 časova u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“ u Podgorici. Predavanje je dio kampanje „Podgorica grad knjige“.


Jasmina Bajo je rođena u Kotoru. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Kotoru. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima – odsjek srpska književnost i jezik sa opštom književnošću na temu ,,Kotor i Kotorani u Paskvalićevoj poeziji”. Diplomske akademske studije – master završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stručno zvanje bibliotekarska savjetnica dobila je 2018. godine. Učestvovala je na mnogim domaćim, regionalnim i međunarodnim stručnim konferencijama. Objavljeni su joj radovi u zbornicima sa konferencija, kao i u drugim stručnim publikacijama i časopisima. Predśednica je Udruženja bibliotekara Crne Gore.