Dragana Kršenković Brković rođena je 1956. godine. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, Katedra za dramaturgiju, Univerziteta umetnosti u Beogradu, i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je na Filozofskome fakultetu, Nauka o književnosti, Univerziteta Crne Gore. Autorka je dva romana, dvije zbirke pripovjedaka, zbirke jednočinki, monografije o Danilu Kišu, kao i više knjiga za đecu. Bila je gostujuća spisateljica u rezidencijalnim programima u SAD, u Mađarskoj i u Austriji. Dobitnica je brojnih književnih priznanja.