Foto: Radmila Vankoska

Dugo sam mislila da sam tu
da bih drugima donosila radost
osvežavala im život poezijom,
iako niko od njih nije imao potrebu za istom,
a kamoli za njenim mogućim značenjima
sve što su oni hteli je da sudeluju u ovom telu i
zahvatanju njegove požudne stvarnosti opažanjem drugih
na rastanku srce bi im samo na tren jače zakucalo ako bi
shvatili da će od sada za sve biti moji saučesnici na papiru
ubrzo zatim njihovo srce nastavlja da kuca po svom
uobičajenom diktatu
postepeno prestaje da se seća
a ja od tada pa do danas
posvećeno razmatram svaki trenutak naših susreta
kao naučnik pred mikroskopom.

VITA ACTIVA

Oni koji su me voleli
činili su me uspavanom
zato se pored njih nisam
mogla dugo zadržati
isto je bilo sa onima
koje sam ja volela
uspavljivali su se i odlazili
kao na pokretnoj traci
ljudi neprekidno
jedni druge unesrećuju
verujući da je to
jedini siguran način
da jednom zaista
i dožive sreću.

DEVOJKA KOJA OBEĆAVA

Mlado pesničko telo je penušavo
poput šampanjca
sasvim lagano me stiže
piše mi on
sve što na meni vidi on pomisli
to je poezija
ah, kakva samo neafirmisana poezija
za koju ću ja biti
glavni i odgovorni urednik.

PRESTALA SAM DA LJUBIM PISCE, PESNIKE,
KRITIČARE

Juče sam ga srela i rekao mi je
kako je konačno našao nju
koja ga može pratiti u svemu bez
oklevanja
kažem mu da mi je drago i da
ništa manje nije zaslužio
da je i te kako važno da neko može
da nas prati
idući dalje ulicom razmišljala sam
kako mi je taj čovek svašta hteo pružiti
i kako sam se i pored svega toga osećala
sputano
zaglavljena u njegovoj dobronamernosti
prema meni
htela sam da pobegnem, da se survam niz
nesigurnost tražeći sopstveni izraz
ako se ulenjim, naviknem, i brzo zadovoljim,
znala sam, ta moja potraga
više neće imati smisla
prestala sam da ljubim pisce, pesnike, kritičare,
i da im ustupam masu za oblikovanje
čak i dok gledaju u pravcu moje čaše
oni bi hteli da utiču na to kako pijem ovo piće
zato trčim preko ovog bulevara
u miru i bez krivice
trčim da se vratim svojim melanholičnim, zlim,
i pokatkad izmišljenim muškarcima
da me produbljuju do bola
kako bih do jutra šibala po papiru
misleći da se tako učim životu
a samo se, u stvari, dodvoravam poeziji
koja će me, kao i svi ti muškarci,
jednom napustiti.

BERAČI

Sazrevala sam nad tuđim knjigama
i u tuđim krevetima
tražila ono što bi se nadovezivalo
između literature i muškaraca
čitala muškarce, ljubila knjige,
pa obrnula krug
čitala knjige, ljubila muškarce
neko me je ubrao zelenu
jer je pomislio
da može stići nepogoda
i da se boljem od toga ne može nadati
a ja sam i dalje sazrevala
neko me je skinuo,
čim sam svojom bojom pokazala
žudnju za životom
jer je pomislio da nakon žudnje
dolazi spoznavanje i manje naivnosti.
a ja sam i dalje sazrevala
neko me je poželeo onda
kad me je drugi neko ubrao
poželeo,
i pred tim prizorom ostao miran
jer je znao da još sazrevam
u ljubavi je tako:
prevare se oni što nemaju vremena da čekaju
prevare se i oni koji čekaju predugo.