Redakcija portala

Vladimir Vojinović, glavni i odgovorni urednik
Sario Al Mustafa, programer i administrator
Barbara Simović, administrator
Dražen Savković, administrator
Miodrag Nikač, administrator
Milutin Marković, dizajn
Relja Brković, fotografija

fokalizator@gmail.com
+382 20 67 57 59

Portal je osnovan 15. 03. 2019. godine. Rješenjem Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija br. UPI 01-631/22-112/2 od 24. 01. 2022. godine, Portal je upisan u Evidenciju medija pod rednim brojem 064. Nijedan tekst, fotografija ni ilustracija ne smije se na bilo koji način preuzimati ni javno publikovati bez pismene dozvole izdavača.
Stavovi i mišljenja autora lični su i ne odražavaju nužno stavove Redakcije.

Uredništvo štampane serijske publikacije

Vladimir Vojinović, glavni i odgovorni urednik
Ognjen Spahić, proza
Andrej Nikolaidis, esejistika
Stefan Bošković, drama
Zoran Koprivica, film
Tijana Rakočević, poezija
Milena Dubljević i Sanja Vojinović, nauka o književnosti i lektura
Tamara Milić, psihologija
Barbara Simović i Dražen Savković, društvene mreže
Relja Brković, fotografija
Barbara Simović, sekretarka
Sario Al Mustafa, programiranje
Milutin Marković, dizajn

Za zemlje regiona i prevodilaštvo

Dževad Karahasan, Bosna i Hercegovina
Alida Bremer, Hrvatska
Vladimir Arsenić, Srbija
Danilo Brajović, Albanija
Aleksandra Nikčević Batrićević, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Irska

fokalizator@gmail.com
+382 20 67 57 59

Časopis za književnost i kulturu FOKALIZATOR osnovan je 15. 10. 2018. godine u Podgorici i upisan u Evidenciju medija Ministarstva kulture Crne Gore pod rednim brojem 792 (ISSN 2661-2550). Godišnje se štampaju 4 broja časopisa. Nijedan tekst, fotografija ni ilustracija ne smije se na bilo koji način preuzimati ni javno publikovati bez pismene dozvole izdavača.
Stavovi i mišljenja autora lični su i ne odražavaju nužno stavove Redakcije.

Izdavač

FOKALIZATOR DOO
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 112
81000 Podgorica, Crna Gora
PIB 03210260
Goran Vojinović, izvršni direktor
+382 20 67 57 59
Drago Vojinović, vlasnička struktura 100%