portal FOKALIZATOR

Ime medija, Portal Fokalizator
Śedište medija, Bulevar Svetoga Petra Cetinjskog 112, 81000 Podgorica
PIB 03210260
Elektronska pošta, fokalizator@gmail.com
Internet stranica, www.fokalizator.me
Telefon, +382 20 67 57 59
Izvršni direktor i ovlašeni zastupnik, Goran Vojinović
Osnivač, Drago Vojinović 100% vlasnik
Osnivač i procentualno učešće istog u osnivačkom kapitalu drugog medija, Drago Vojinović 100 % vlasnik i osnivač Časopisa za književnost i kulturu Fokalizator (povezana lica Drago Vojinović, Goran Vojinović, Vladimir Vojinović i Sanja Vojinović)

Glavni i odgovorni urednik, Vladimir Vojinović
Programer i administrator, Sario Al Mustafa
Administrator, Dražen Savković
Administrator, Miodrag Nikač
Dizajn, Milutin Marković
Fotografija, Relja Brković

Portal je osnovan 15. 03. 2019. godine. Rješenjem Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija br. UPI 01-631/22-112/2 od 24. 01. 2022. godine, Portal je upisan u Evidenciju medija pod rednim brojem 064. Nijedan tekst, fotografija ni ilustracija ne smije se na bilo koji način preuzimati ni javno publikovati bez pismene dozvole izdavača.
Stavovi i mišljenja autora lični su i ne odražavaju nužno stavove Redakcije.

Časopis za književnost i kulturu Fokalizator

Ime medija, Časopis za književnost i kulturu Fokalizator
Vrsta medija, štampana periodična serijska publikacija (izlazi u 4 broja godišnje)
Tiraž, 400 primjeraka
Śedište medija, Bulevar Svetoga Petra Cetinjskog 112, 81000 Podgorica
PIB 03210260
Elektronska pošta, fokalizator@gmail.com
Internet stranica, www.fokalizator.me
Telefon, +382 20 67 57 59
Izvršni direktor i ovlašeni zastupnik, Goran Vojinović
Osnivač, Drago Vojinović 100% vlasnik
Osnivač i procentualno učešće istog u osnivačkom kapitalu drugog medija, Drago Vojinović 100 % vlasnik i osnivač Portala Fokalizator (povezana lica Drago Vojinović, Goran Vojinović, Vladimir Vojinović i Sanja Vojinović)

Redakcija
Vladimir Vojinović, glavni i odgovorni urednik
Ognjen Spahić, proza
Andrej Nikolaidis, esejistika
Stefan Bošković, drama
Tijana Rakočević, poezija
Senad Gačević, muzikologija
Sanja Vojinović, nauka o književnosti i lektura
Tamara Milić, psihologija
Dražen Savković, društvene mreže
Sario Al Mustafa, društvene mreže i web
Relja Brković, fotografija
Milutin Marković, dizajn

Uredništvo za inostrane zemlje

Alida Bremer, Hrvatska i Njemačka
Vladimir Arsenić, Srbija
Danilo Brajović, Albanija

Časopis za književnost i kulturu FOKALIZATOR osnovan je 15. 10. 2018. godine u Podgorici i upisan u Evidenciju medija Ministarstva kulture Crne Gore pod rednim brojem 792 (ISSN 2661-2550). Godišnje se štampaju 4 broja časopisa. Nijedan tekst, fotografija ni ilustracija ne smije se na bilo koji način preuzimati ni javno publikovati bez pismene dozvole izdavača.
Stavovi i mišljenja autora lični su i ne odražavaju nužno stavove Redakcije.

Izdavač

FOKALIZATOR DOO
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 112
81000 Podgorica, Crna Gora
PIB 03210260
Goran Vojinović, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik
+382 20 67 57 59
Drago Vojinović, osnivač, vlasnička struktura 100%