Foto: Matica crnogorska

Skupština Matice crnogorske izabrala je Ivana Jovovića za novog predsjednika na 15. vanrednoj sjednici koja je juče održana u Podgorici.

Upravni odbor predložio je za čelnu funkciju Jovovića koji je član Upravnog odbora MC od 2013. godine, te predsjednik Ogranka u Baru.

generalni sekretar Matice crnogorske i predsjedavajući Skupštine, Ivan Ivanović zahvalio je ime delegata dosadašnjem predsjedniku, književniku Draganu Raduloviću “na plodnoj saradnji, predanom radu i dostojanstvenom reprezentovanju u društvenom i kulturnom životu Crne Gore i u inostranstvu”.

U obraćanju Skupštini nakon izbora, Jovović se najprije zahvalio na dobijenom povjerenju, naglasivši odgovornost pozicije predsjednika Matice crnogorske u crnogorskom društvu “imajući u vidu da za protekle tri decenije, od utemeljenja ove organizacije, zahvaljujući stručnom i posvećenom radu, te postavljenim moralnim uzusima ljudi, koji su u funkcionalnom smislu, reprezentovali Maticu crnogorsku, ostavili neizbrisiv trag u crnogorskoj kulturi i dali značajan doprinos oblikovanju savremenog identiteta crnogorskog naroda, o čemu svjedoče i najviša državna priznanja Matici crnogorskoj”.

“Društveno-političke promjene u Crnoj Gori koje su nastupile prije nepune tri godine zahtijevaju od Matice crnogorske, da uprkos nepovoljnom ambijentu, nastavi da obavlja zadatu misiju, saglasno odredbama Zakona o Matici crnogorskoj, kao i ostalim statutarnim i programskim određenjima. Jasno je, da u postojećim okolnostima neće biti jednostavno raditi na očuvanju i njegovanju identiteta crnogorskog naroda i proklamovanih vrijednosti Crne Gore, kao građanskog, pa samim tim, multikulturalnog i sekularnog društva, koje želi suštinski da bude integralni dio evro-atlantske zajednice država i naroda. Navedene vrijednosti su ugrađene u temelje ove ustanove i one su za nas obavezujuće da ih branimo kroz različite forme djelovanja, u granicama kadrovskih i materijalnih mogućnosti, s obzirom da je državni i nacionalni integritet Crne Gore, baziran na Ustavu i važećoj legislativi, duboko uzdrman, što proizvodi zabrinutost ne samo kod našeg članstva, već i kod mnogih građana Crne Gore, kao i kod pripadnika naše dijaspore. Ukazao bih da ću sa pozicije predsjednika Matice crnogorske biti iskreni saveznik svim subjektima koji žele da unaprijede crnogorski kulturni proizvod, zaštite nacionalnu baštinu, i u konačnici, sva zagarantovana individualna i kolektivna prava crnogorskog naroda i svih građana Crne Gore”, rekao je Jovović.

Uz Jovovića, Skupština MC je za novog člana Upravnog odbora izabrala dr Jasminu Nikčević, profesoricu na Studijskom programu za francuski jezik i književnost Filološkog fakulteta UCG i dugogodišnju predśednicu nikšićkog Ogranka Matice crnogorske.

Biografija novog predsjednika MC

Ivan Jovović rođen je 1977. godine u Baru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici 2001. godine a magistarski rad odbranio na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2010. godine. Od 2013. godine bio je direktor Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Imenovan je 2014. godine za člana međudržavne Mješovite komisije Vlade Crne Gore i Svete Stolice. Obavljao od 2018. godine funkciju pomoćnika direktora Uprave za dijasporu. Bio je član vladinog tijela Savjet za saradnju sa iseljenicima.

Od 2022. godine je na poziciji načelnika za viznu politiku, prelete i tranzit u Ministarstvu vanjskih poslova. Vanredni je član DANU i član Crnogorskog PEN centra. Bio je član državnog Odbora za obilježavanje 1000 godina od smrti kneza Vladimira Dukljanskog – Sv. Vladimira. Angažovan kao saradnik na realizaciji Leksikona diplomatije Crne Gore i Leksikona crnogorskih dinastija u izdanju CANU.

Ivan Jovović je autor dvije knjige u izdanju Matice crnogorske: Iz prošlosti Dukljansko – barske nadbiskupije i Prilozi za istoriju Barske nadbiskupije. Priređivač je i urednik fototipske publikacije Tri studije o Dukljansko – barskoj nadbiskupiji, izdavač Matica crnogorska, a bio je zamjenik urednika i koautor monografije Dukljanski Knez Sveti Vladimir (970–1016), izdavač Fondacija Sv. Petar Cetinjski. Urednik i koautor je monografske studije Dijaspora Crne Gore u prošlosti i sadašnjosti. U časopisu Matica objavio je i priredio veći broj stručnih radova. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih naučnih skupova, konferencija i simpozijuma.