“Crna Gora je bila ta tačka đe se rodila prva štampana knjiga u prvoj državnoj štampariji u Evropi. Zato najprije Crnojevići”, kazala je koautorka Olivera Todorović, na promociji ilustrovane monografije “Crnojevići – treća crnogorska dinastija”, koja održana u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović”.

Promocija se odvijala u Sali “Marko Miljanov”, koju je ispunila zainteresovana publika.

Ilustratorka Lola Miličković naglasila je da je publikacija namijenjena prije svih đeci.

“Od 60-tih godina 19. vijeka, umjesto obnove Ivanbegovine, državna politika usmjerena je na proširenje teritorije izvan svojih granica. Tako su Crnojevići oglašeni oblasnim gospodarima, iako su sebe smatrali samodržavnim gospodarima. Oficijelna nauka u drugoj polovini 20. vijeka sputavala je valjane sondaže ovoga našeg nasljeđa. Knjiga koju promovišemo je izrađena u formi naučno-popularne publikacije, koja bi najmlađima trebala da omogući lakši pristup dinastiji Crnojević”, rekao je dr Aleksandar Radoman.

Dragan B. Perović govorio je o značaju Crnojevića za savremeni identitet Crne Gore.