Foto: privatna arhiva

„Zatrt je grob Starca Milije u Požeškoj nahiji, a u Rovcima i Kolašinu nema spomena s njegovijem imenom“, zapisao je prof. dr Novak Kilibarda, još 2012. godine, u predgovoru knjige „Pjesme“ Starca Milije, koju je objavio tadašnji Institut za crnogorski jezik i književnost. Od tada do danas prošla je decenija, a Kilibarda i publicista Ranko Perović sa saradnicima su više puta pokušavali da privole kolašinske vlasti da podignu spomenik najznačajnijem crnogorskome pjesniku-pjevaču. U tu je svrhu angažovan i vajar Miodrag Šćepanović, koji je prema saznanjima Fokalizatora izradio bistu, čiji odlivak još čeka lokaciju i postament…

Starac Milija, prema pisanju Vladana Nedića, spada u red onih Vukovih darovitih guslara koji je radnju starih „pesama približio svom rodnom kraju i krajevima kojima je sam prolazio“. Nedić je, takođe, primjetio da se u Milijinoj svadbi javljaju predstavnici plemena i bratstava koja su mu bila najpoznatija (Vasojevići, Bratonožići, Drekalovići i Kuči), kao i da je po „nesvesnom običaju guslara stvaralaca Milija radnju starih pesama približio svome vremenu“. Osim toga, Milija je, zapisuje Nedić, pokazao sklonost ka istančanom slikanju jedne unutarnje odlike svojih zemljaka, što će Kilibarda porediti sa statusom narativa Dostojevskoga. Milija je u usmenoj književnosti, smatra Kilibarda, ono što je Dostojevski u pisanoj – autor koji ima snagu da pronikne u najdublje slojeve nutrine svojih likova. „ Naš pevač je katkada toliko zagledao u dušu junakovu da nam se čini kao da imamo pred sobom delo pisane književnosti“. (Vladan Nedić. Vukovi pevači. Beograd: Rad. 1984, 93.)

Sva naučna argumentacija nije bila dovoljna da se od pokretanja inicijative do danas u Kolašinu otkrije bista slavnome crnogorskom pjesniku-pjevaču. Mediji u Crnoj Gori periodično su izvještavali o toj inicijativi i nekoliko puta prenijeli saopštenja kolašinskih vlasti o nastojanju da se bista ipak postavi i otkrije. „Vijesti“ su 12. avgusta 2020. godine objavili nezvaničnu informaciju o tome da će do kraja toga mjeseca bista biti otkrivena, a portali su i početkom decembra 2021. godine donijeli vijest kako se ta inicijativa nalazi na Dnevnom redu lokalnoga parlamenta, te da se očekuje da bista bude postavljena na glavnome gradskom trgu.