Časopis za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore – Komuna objavljuje konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore – “Komuna”.

Uslovi konkursa, kako se navodi u saopštenju Programskog odbora, podrazumijevaju da se nagrada “Komuna” dodjeljuje instituciji i pojedincu za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore

Predlagači nagrade mogu biti sljedeći:

– Nacionalne i opštinske institucije iz oblasti kulture

– Akademsko-naučne institucije čiji je program i sadržaj rada oblast kulture i identiteta Crne Gore

– Nevladine organizacije iz oblasti kulture

– Grupa građana.

Prijedlog za nagradu potrebno je da sadrži:

1. Podatke – biografiju o instituciji ili pojedincu

2. Opis djelatnosti rada, referentan za oblast predviđene nagrade

3. Obrazloženje prijedloga : (konkretan značaj za očuvanje identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore)

Razmatranje i vrednovanje dostavljenih prijedloga obaviće stručni žiri za dodjelu Godišnje nagrade “Komuna 2022”, piše u saopštenju.

Kako su precizirali, rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na Facebok stranici časopisa Komuna i u medijima. Konkursni prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi na mail adresu: casopis.komun@gmail.com sa naznakom Konkurs za nagradu ‘Komuna’ najkasnije do 6. aprila 2023.