Podgorica (izvor: pobjeda.me) – Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila je konkurs za projekte književnog prevodilaštva, u okviru programa „Kreativna Evropa“, potprogram „Kultura“. U pitanju je konkurs koji Evropska unija podržava kako bi uticala na veću frekvenciju prijevoda recentne evropske književnosti.

Teme tekstova koje će biti podržane su: jačanje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti djela evropske književnosti, pospješivanje prevođenja i promocije djela iz oblasti fikcije koja su napisana na nekom od manje korištenih jezika u cilju poboljšanja njihove dostupnosti na većim tržištima u Evropi i šire, razvoj nove publike i jačanje konkurentnosti književnog sektora kroz pospješivanje saradnje.

Na konkurs se mogu prijaviti svi izdavači koji imaju status pravnog lica najmanje dvije godine prije roka za dostavljanje prijedloga projekata.

Projekti podrazumijevaju prevođenje makar pet književnih fiktivnih već objavljenih djela, bez obzira na žanr ili format (štampane ili digitalne knjige), na primjer: novele, kratke priče, pozorišne i radio drame, poezija, stripovi, književnost za mlade. Konkurs nalaže i da autori djela koja se prevode moraju biti državljani, rezidenti ili prepoznati kao dio kulturne baštine neke od zemalja koje učestvuju u programu. Naglašava se i da djela ne smiju prethodno biti prevođena na ciljni jezik, osim ako ne postoji jasna potreba za novim prevodom.

Budžet predviđen pozivom je pet miliona eura, a maksimalno trajanje projekata je 36 mjeseci.

Aplikacije se dostavljaju elektronskim putem posredstvom portala FTOP „Funding&Tenders Portal“, a rok je 31. maj 2022. godine u 17 sati. Više informacija o pozivu može se dobiti obraćanjem desku za Kreativnu Evropu putem imejla: Funding & tenders (europa.eu) milena.raznatovic@mpnks.gov.me.

D.E.