Udruženje Crnogoraca Srbije „Krstaš” povodom 20 godina postojanja i rada (2003-2023) raspisuje literarni konkurs na temu: „Moja postojbina, moj ponos!”

Konkurs je otvoren za omladinu i mlade, od 15 do 30 godina, iz crnogorskog iseljeništva i dijaspore širom svijeta, a rok za dostavu radova je 21. maj 2023. Propozicijama je predviđeno da se razmatraju prozni književni radovi dužine do tri kucane stranice i poetski književni radovi do 28 stihova. Radovi trebaju biti napisani na crnogorskom jeziku, latiničnim ili ćiriličnim pismom, a tekstove treba slati na adresu krstas.cg@gmail.com, skupa sa kratkim biografskim podacima.

Svi književni radovi, koji po mišljenju stručnog žirija zadovolje kriterijume konkursa, biće publikovani u posebnoj monografiji tokom jubilarne 2023. godine.