Organizatori Mediteranskoga festivala knjige u Splitu objavili su na svom sajtu podatke o pratećim programima. Pogledajte kad nastupaju autori i članovi redakcije Fokalizatora i o čemu će na toj značajnoj manifestaciji biti riječi. U programu MFK Crna Gora ima status “zemlje u fokusu”.

Srijeda, 28. septembar

16:00 – 16:45
PROMOCIJA / Mare Nostrum
Dragan Bursać: Čekajući Dylan Doga u Srebrenici
predstavljaju: Andrej Nikolaidis i Dragan Bursać

18:00 – 18:45
PROMOCIJA / Mare Nostrum
Andrej Nikolaidis: Anomalija
predstavljaju: Emir Imamović Pirke, Dragan Bursać i Andrej Nikolaidis

Četvrtak, 29. septembar

16:00 – 16:45
PROMOCIJA / Mare Nostrum
Zemlja u fokus: Crna Gora
Aleksandar Radunović Popaj: Drame
predstavljaju: Jasen Boko i Aleksandar Radunović

17:00 – 17:45
PANEL / Mediteranski brevijar
Zemlja u fokus: Crna Gora
Crna Gora, danas i sutra
sudjeluju: Andrej Nikolaidis, Ognjen Spahić, Aleksandar Radunović Popaj i Vladimir Vojinović
moderira: Damir Pilić