Foto: ISK-Luka Ratković

Preminuo je profesor Dževad Karahasan, književnik, univerzitetski profesor i akademik.

Portal Aljazeera javio je večeras  da je vijest o smrti Karahasana austrijskim medijima potvrdila njegova porodica, te da je Kleine Zeitung napisao kako je “preminuo jedan od najznačajnijih evropskih autora”.

Rođen je u Duvnu 1953. godine. Diplomirao je na Filozofskome fakultetu u Sarajevu, studij komparativne književnosti i teatrologije, a u Zagre­bu, na Filozofskom fakultetu, branio je doktorski rad. Dugi niz godina učestvovao je u uređivanju sarajevske revije za kulturna pitanja Odjek.

Za roman Istočni divan je 1990. godine dobio nagradu za najbolji roman u tadašnjoj Jugoslaviji. Rat u BiH 1992. godine zatekao ga je na mjestu profesora, kasnije dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.

Redovni profesor na Filozof­skom fakultetu Univerziteta Sarajevo, gostujući profesor na univerzite­tima u Salzburgu, Innsbrucku, Berlinu (Humboldt-Universitaet) i Base­lu, stipendist DAAD Berlin, pisar (Stadtschreiber) grada Graza, fellow na Wissenschaftskolleg zu Berlin, lektor za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Slavistici Georg-August Univerziteta Gottingen.

Pisao je drame, romane, pripovijetke, eseje. Objavio je preko stotinu stručnih radova u časopisi­ma, zbornicima i knjigama o raznim autorima i teorijskim problemima drame, teatra i prozne književnosti. Knjige su mu prevedene na petnaest jezika. Bio je član Akademi­je nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, i član Njemačke akademije za jezik i umjetnost.

Dobitnik je i jednog od najznačajnijih evropskih priznanja, Geteove nagrade za književnost, koja nosi ime po najsvestranijem njemačkom književniku i misliocu.

Profesor Karahasan bio je i počasni član redakcije Fokalizatora za BiH, od osnivanja. Naša izuzetna saradnja počela je u okviru Internacionalnoga sajma knjiga, što je najprije rezultiralo crnogorskim izdanjem jednoga od najboljih romana nastalih devedesetih na području prostora bivše Jugoslavije – romanom Šahrijarov prsten.  Od tog trenutka, Karahasan je postao miljenik crnogorske književne publike, i rado viđen gost na književnim manifestacijama i među studentima u Crnoj Gori.