Cetinje – Fakultet za crnogorski jezik i književnost organizovaće śutra Međunarodni naučni skup Milorad Nikčević: život i djelo. Skup će biti otvoren pozdravnom riječju dekana FCJK prof. dr Adnana Čirgića a svoje radove predstaviće naučnici iz Ukrajine, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore…

Milorad Nikčević (1941-2021) je književni istoričar, teoretičar i utemeljivač savremene književne montenegristike. Diplomirao je studij slavistike (jugoslavistiku i rusistiku) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu u Novom Sadu magistrirao je s tezom Stefan Mitrov Ljubiša i Njegoš – uticaji i paralele. Doktorsku disertaciju pod naslovom Crnogorska pripovijetka od 60-ih godina 19. vijeka do Prvoga svjetskog rata odbranio je na Filološkome fakultetu u Beogradu. Studijski se usavršavao na Državnome univerzitetu „Lomonosov” u Moskvi (1975), na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu (1989), potom na zagrebačkome Filozofskom fakultetu (1996) te na Univerzitetu Berkli u San Francisku (2001).

Milorad Nikčević: 1941–2021

Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost i Katedri za metodike i metodologiju znanstveno-istraživačkoga rada nastave jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radio je kao docent, vanredni profesor, redovni profesor i redovni profesor u trajnom zvanju. Predavao je Metodiku jezika i književnosti, Metodologiju znanstvenoga rada, Metodiku nastave književnosti te Istraživanje interkulturalnih i međuknjiževnih uzajamnosti i Kritička izdanja i tekstologiju.

Od 2005. do penzije bio je rukovodilac i jedan od utemeljivača Katedre za metodiku i metodologiju naučno-istraživačkoga rada nastave jezika i književnosti.

Utemeljivač je crnogorskog studija (1995) Montenegrina (Crnogorska književnost, Povijest crnogorske kulture i civilizacije) i prvi gostujući profesor toga studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1996). Autor je više stotina naučnih i stručnih radova o crnogorskoj i hrvatskoj književnosti i o hrvatsko-crnogorskim kulturnim vezama te autor dvadesetak samostalnih i koautorskih knjiga, među kojima se posebno ističe treći tom Istorije crnogorske književnosti (2012) kao njegovo životno djelo. Za stručni, naučni i pedagoški rad dobio je u Republici Hrvatskoj više priznanja i nagrada, kao i Povelju FCJK za poseban doprinos montenegristici. Jedan je od inicijatora osnivanja Instituta za crnogorski jezik i književnost u Podgorici te njegove kasnije transformacije u Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Bio je jedan od najagilnijih profesora FCJK i jedan od najbespoštednijih kritičara devijacija crnogorskoga društva kako 90-ih godina prošloga vijeka tako i danas, osobito kao kritičar kleronacionalizma.

O cjelokupnom radu Milorada Nikčevića i njegovom doprinosu razvoju savremene književne montenegristike, kroatistike i slavistike u cjelosti, učesnici Skupa će referisati u dvije sesije.

PROGRAM IZLAGANJA

Pozdravna riječ prof. dr Adnan Čirgić, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost

SESIJA A

Predśedavaju: Milica Lukić i Jakov Sabljić

LJUDMILA VASILJEVA Komunikacijska usmjerenost udžbenika i priručnika „Hrvatski jezik“ za po(pro)učavanje jezika kao stranog

RADOVAN DAMJANOVIĆ Hrvatsko-crnogorske prosvjetno-kulturne veze u XIX i početkom XX vijeka u radovima Milorada Nikčevića

MILICA LUKIĆ O hrvatskom ratnom pismu Milorada Nikčevića

SANJA NIKČEVIĆ Bitka za vrijednu književnost ili profesorske muke oko kanona

JAKOV SABLJIĆ Znanstveni doprinosi Milorada Nikčevića u sklopu međunarodnoga projekta Kulture u doticaju

ELŐD DUDÁS Milorad Nikčević i norma crnogorskog standardnog jezika te aktuelni izazovi crnogorske jezičke politike

JASMINA NIKČEVIĆ Osobeni stil rasprava i kolumni Milorada Nikčevića

JASMINKA BRALA-MUDROVČIĆ Jezikoslovni i književno-teorijski pogledi prof. dr. sc. Milorada Nikčevića na hrvatski jezik i književnost

DRAGANA KRŠENKOVIĆ-BRKOVIĆ Zaboravljena književnica Ida Verone u opusu Milorada Nikčevića

SESIJA B

Predśedavaju: Sanja Orlandić i Milan Marković

SLAVKO BURZANOVIĆ i BOBAN BATRIĆEVIĆ Konkordat između Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice 1886. godine (doprinos Milorada Nikčevića proučavanju života Josipa Jurja Strossmayera)

SOFIJA KALEZIĆ Milorad Nikčević – Metodičke i metodološke književno-problemske studije

ADNAN ČIRGIĆ i ALEKSANDAR RADOMAN Doprinos Milorada Nikčevića montenegristici

VLADIMIR VOJINOVIĆ Književni kritičar Milorad Nikčević

JELENA ŠUŠANJ Standardni jezik kao poprište manipulacija – prilog jednoj polemici

SANJA ORLANDIĆ Polemički diskurs Milorada Nikčevića

NIKOLA POPOVIĆ Milorad Nikčević kao ljubišolog

NOVICA VUJOVIĆ Nikčevićevi uzgredni ali dragocjeni osvrti na jezik S. M. Ljubiše

ALEKSANDAR ČOGURIĆ Ogledalo srpsko – Crnogorske usmene deseteračke pjesme – u antologiji koju je sastavio crnogorski pjesnik i vladar, Petar II Petrović Njegoš

MILAN MARKOVIĆ Kapitalna književnoistorijska monografija „Crnogorska književnost od 1852. do 1918.“ Milorada Nikčevića

ILIJA VELEV (online) Истражувачкиот прилог на Милорад Никчевиќ во афирмацијата на црногорскиот постњегошевски книжевноисториски континуитет на развој

IVAN BALTA Filozofija historije o Crnogorskom individualitetu i zajedništvu života u kućnim zadrugama