Foto: Fokalizator

Sarajevo – „Da su Crnogorci smjeli i da su čitali Đilasovu najpopularniju knjigu ne bi se Crna Gora danas nalazila u situaciji u kojoj se nalazi. AB revolucija s kraja osamdestih, pokazalo se, bila je samo nazivom slična Đilasovim idejama. Suština njegove poruke nije prepoznata. I zato se i on i njegovo djelo danas povlače u argumentacijama i kontraargumentacijama tokom rasprava o identitetu, ali ne sa ciljem da se razumiju. Zato smatram da je važno je da se njegove knjige čitaju, makar ih objavljivali i ljudi iz krugova podržavalaca teze o ‘Crnoj Gori kao Đilasovom kopiletu’“, kazao je urednik i priređivač Vladimir Vojinović, na promociji „Sabranih pripovjedaka“ Milovana Đilasa, koja je sinoć održana u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, u okviru manifestacije „Knjige u nišama“.

Medijator razgovora o Đilasovim pripovijetkama, ali i o životu toga autora, bio je književnik Andrej Nikolaidis, koji je iznio niz zanimljivih opservacija o značenju Đilasova djela po Crnu Goru i crnogorsku književnost.

Foto: BKC

„Ovaj projekat objavljivanja Đilasovih knjiga jedno je od težišta izdavačke kuće Fokalizator, koja je mlada, ali koja ima i portal i štampani časopis i produkciju knjiga, čime pokazuje veliku ozbiljnost u radu i zato je među rijetkima iz Crne Gore koje imaju budućnost“, kazao je Nikolaidis.

Vojinović je najavio i izlazak iz štampe 4. toma „Sabranih pripovjedaka“, kojim će „biti zatvoren jedan segment Đilasova opusa“.

„Na osnovu ova četiri toma, lako je pratiti genezu pripovjedača Milovana Đilasa. Tematski opseg njegovih priča je takav da bi se samo o tome mogao organizovati kvalitetan naučni skup. Đilas je pisao dugo i ispisao je veliki broj stranica, tako da svako od nas može pronaći dio sebe makar u jednoj od ovih priča. Razumije se, nijesu svi narativi na istom nivou kvaliteta, ali je sasvim moguće pronaći dovoljan broj takvih zbog kojih će biti pojačan naš utisak da je, kad se ima u vidu pripovijedanje, Đilasovu djelu zabranama objavljivanja učinjena velika nepravda“ rekao je Vojinović.

Ranije juče, u okviru programa „Jutro s autorom“, pred mnogobrojnom publikom razgovor sa Andrejom Nikolaidisom vodio je Ahmed Burić.

Predstavnici Zajednice izdavača/nakladnika ugostili su članove redakcije „Fokalizatora“ i neformalnoj večeri, tokom koje su razmijenjeni stavovi o stanju u izdavaštvu i štamparstvu u Crnoj Gori i BiH, ali i o društveno-političkoj situaciji.

Foto: BKC