Foto: privatna arhiva

Na samo jednom jedinom iskazu samo

jednog

pisca podignuta je cijela jedna arhitektura pretpostavki,

uvjerenja, mogućnosti, konstrukcija,

koliko je samo sukoba rođeno iz samo

jednog iskaza,

koliko je krvi proliveno da bi se dokazao

i istinitim

prikazao samo jedan od mnoštva ponuđenih odgovora,

a taj samo jedan pisac, iskaz koji će kasnije postati

predmetom sporenja, napisao je onako, usput, između

jebanja lučke kurve i partije barbuta možda,

bez snova o gomili čitača, i namjere da bude razlogom

zabune, zablude, pogrešnih čitanja i sličnih sranja