Foto: Milan Matović

Pjesnički prvijenac, knjiga pjesama “Od glagola biti” mlade pjesnikinje Teodore Kipe, objavljen je upravo u izdanju Fokalizatora, kao peta knjiga edicije Savremena crnogorska poezija.

Teodora Kipa rođena je 1996. godine u Podgorici. Završila je akademske studije, odsjek Dramaturgija, na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje. Pripravničkim radom doprinijela je razvoju scenskog nastupa, pišući koreodrame za djecu i mlade u plesnom klubu „Feniks“. Pored scenarija za filmove i pozorišnih komada, afirmisala se pisanjem poezije i proze, a u poslednje vrijeme aktivno se bavi performansom. Osnivačica je Koreodramskog studija ŽIŽA.