Foto: privatna arhiva

dok živjesmo dramu
(ipak manju
od one konačne)

shvatasmo
da bitisanje na zemlji
nije raj
već mogućnost katarze

i pobjede nad iskušenjima

– mir
i strpljenje
pred zahuktalom nepravdom

vjera
da će svaka šteta
prema dobroti
biti nadoknađena

jer jedino Onaj
koji je govorio
od postanka svijeta
cjelovitu istinu:

neće promijeniti svoju namjeru –
obećanje pravednima

odlaganje ispunjenja
posljednjeg proročanstva
(zbog spasenja što više ljudi)

većina je tumačila
kao da ga neće ni biti

ne shvatajući
produženo vrijeme kao dar
i milost nad mlakošću kolebljivih

DRAGOCJENOST KELTSKE MUZIKE

nijesi razmišljao o odjeku
ni zaboravu
dok volio si
riječ
ženu
slobodu

iako si shvatio
da ono što ti je spašavalo
decenijama život
odjednom će ga i uništiti

to si ipak čuvao sa strašću –

kao keltski ratnici
svoje mačeve
koje oštrili su
zadovoljni

a ipak znali
da samo pripremaju
sopstvenu smrt

i danas čuješ njihovu muziku
ne odustajući
i kad sve je unaprijed
izgubljeno

samo tu na zemlji

jer strijele zla
ka kojima hodaš
ne odlučuju o životu duše