Uvažene čitateljke i čitaoci,

S radošću s vama dijelimo vijest da je naš medij, štampana serijska publikacija – časopis za književnost i kulturu Fokalizator – od danas prisutan na globalnoj mreži u redizajniranoj verziji Portala Fokalizator.

Redizajnirani Portal Fokalizator odgovor je na nepovoljne uslove rada Redakcije, odnosno odgovor je na posljedice pandemije virusa i društveno-političkih zbivanja u Crnoj Gori u protekle dvije godine. Naime, dolaskom virusa i djelovanjem društveno-političkih potresa, kao i globalne inflacije koja je uticala na sfere štamparstva i izdavaštva u cijelome svijetu, štampa i distribucija časopisa Fokalizator dovedeni su u pitanje. U najvećem broju slučajeva bez svoga primjerka Fokalizatora ostali su u protekle dvije godine čak i autori Fokalizatorovih tekstova iz zemalja regiona.

Rad Redakcije dodatno je otežala i činjenica da je časopis tek krajem decembra dobio podršku za štampu resornoga ministarstva Vlade Crne Gore za 2021. godinu, i to umanjenu za 50 odsto u odnosu na 2020. godinu.

Svi ovi podaci i okolnosti uticali su na to da Redakcija odluči da pokrene redizajnirani portal, koji će omogućiti da uz značajno manja finansijska sredstva očuvamo, afirmišemo i pojačamo domete uticaja našega glasila. Razumjeli smo da je to i jedan od najboljih načina za afirmaciju knjige u novoj eri i novim uslovima za razvitak književnosti i književne kritike. Nećemo, dakle, dozvoliti da nam se dogodi sudbina časopisa Ars, koji je, zahvaljujući uskraćivanju podrške resornoga ministarstva u 2021. godini prestao s radom nakon skoro 30 godina.

Portal donosi pregledno sortirane, po brojevima i rubrikama svoga štampanog blizanca – prozne, pjesničke, dramske, esejističke i kritičke tekstove, koje je moguće pretraživati na razne načine, pa i pregledom posebne kategorije u kojoj donosimo sažete biografije naših autorica i autora. Broj i kvalitet stvarateljki i stvaralaca koji su od 2018. godine do danas sarađivali s Fokalizatorom najrječitije zbore o našem glasilu. Osim toga, na Portalu je moguće pronaći i podatke o svim knjigama koje je objavila naša izdavačka kuća…

U odnosu na štampano glasilo, Portal Fokalizator ima nekoliko značajnih dodataka. Pored toga što je u skladu s Pravilima i uslovima korišćenja Portala moguće ocjenjivati i komentarisati tekstove koji su istaknuti, uveli smo i novu rubriku – Kolumne. Ta rubrika slobodan je prostor za autorice i autore raznih tematskih kolumni, to je slobodan prostor za društvene, sociološke, ekonomske, političke i druge analize segmenata naše i naših zajednica.

Zahvalnost za napore da Portal Fokalizator dobije ovakav oblik dugujemo Džemalu Lekiću i posebno – mladom naučniku Sariu Al Mustafi, programeru u Redakciji. Zahvaljujući njima lakše ćete se uvjeriti u to koja je i kakva NAŠA TAČKA GLEDIŠTA.

Želimo vam ugodne čitalačke trenutke.