Foto: privatna arhiva

(s albanskoga na crnogorski jezik preveo Nikola Berišaj)

konačno lako je prisluškivati smrt

prijatelji dižimo ovu zdravicu

śutrašnjica nas čeka i ne čeka

regulišemo puls živce i pokoju nevažnu stvar

sunce naduvava gušu mjesec grudi

prijatelji dižimo ovu zdravicu

možda śutra nećemo znati da se zagrlimo

sa svim ovim marifetlucima za sobom

dah se uzdiže dah se uzdiže preśečen na uskim nasipima

a klatno buši glavu i mnogošta što želi da se rađa

tako smo sebi stvorili tačku oslona

i konačno da li smo uspjeli

prijatelji dižimo ovu zdravicu

za one što jesu za one što nijesu

nijesu bili i neće ih nikada biti

Akacije

čovjeku koji nije volio smrt

jedan pogrbljeni starac

u skrovištu đe ne dostiže mraz

śedi i promišlja o smrti

tamo ne dostiže svjetlost

neg´ jedino tama i ništa drugo

za starca koji promišlja o smrti

on to mora znati

zato uopšte nije slučajno

što dozvoljava da mu se kapci tresu

on govori nešto tajno

đevojke vole klizati

kao leptir na snijegu

njemu ništa ne smeta

što smrt pušta niti poput akacije

sa smrznutih kapaka

Elegija

možda za stvari koje se ne vraćaju

a možda za one koje dolaze

i ova noć ostade pročišćena vatra

a mi smo veoma daleko veoma smo daleko

samo za jednu pjesmu samo za jednu kletvu

ljudi ponovo ožive ljudi ponovo umiru

samo za jednu pjesmu samo za jedno kletvu

moja mala dušo moja jadna dušo

vidiš li koliko se brzo kreću prema ničemu

moja mala dušo moja jadna dušo

ovaj dan nije moj ni tvoj nije ovaj dan

sa našeg samilosnog groba koji iskopava hladne sjenke

kroz moju urođenu tamu hodaćeš draga

bijela ptico crna ptico ili nas oči varaju

da ćeš ti kroz moju urođenu tamu hodati draga

a između nas imaćemo vrijeme osušeno od ljubavi

ili od našeg pokreta što isparava daljine

lažne draga u našoj osušenoj ljubavi

jer ćemo do deset draga brojati smrti i zadovoljićemo se našim idealima koji se stalno otvaraju