Treća tribina serijala „Crnogorska književnost kroz vjekove“ održaće se u petak 1. aprila u u 19 sati, a o periodima baroka i prosvjetiteljstva, o najznačajnijim predstavnicima ovih epoha u književnosti u Crnoj Gori govoriće mr Aleksandar Čogurić.

Aleksandar Čogurić osnovno i srednje obrazovanje je završio u Kolašinu, a Filozofski fakultet u Nikšiću. Svoje visokoškolsko obrazovanje nastavio je na polju kulturne antropologije i trenutno je doktorand Internacionalnog univerziteta u Novome Pazaru.

Njegovo radno iskustvo uključuje profesorski angažman u nekoliko srednjih škola u Podgorici, kao i višegodišnji rad u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva u Podgorici. Trenutno je angažovan kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, na predmetima Usmena crnogorska književnost, Crnogorska književnost 19. vijeka i Metodika nastave.

Koautor je čitanki za I, II i III razred gimnazije, kao i udžbeničkih kompleta za II i IV razred. U njegovome autorskom opusu ističe se monografija o Avdu Međedoviću, a autor je i brojnih radova koje objavljuje u domaćim i regionalnim časopisima i zbornicima.