Specijalisti arhitekture i profesori Srednje građevinsko-geodetske škole „Inž. Marko Radević“ Sanja Sekulović i Đorđe Vučević održaće u četvrtak, u 18 h u sali “Božidar Vuković Podgoričanin” Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“, predavanje o Bauhausu. Ovaj program organizuje se u okviru serijala „Žene u kulturi”.
Bauhaus je umjetnička škola koja je osnovana 1919. godine u Vajmaru, Njemačka. Kako je nastala spajanjem dvije umjetničke visokoškolske ustanove, ideal Bauhaus djelovanja jeste stvaranje i prihvatanje industrijske proizvodnje u različitim disciplinama pod okriljem arhitekture. Posebna pažnja posvećuje se potrebi da sve bude dizajnirano, od najsitnijih detalja do velikih građevina. Na ovaj način stvara se jedno integrisano, estetski promišljeno i praktično životno okruženje.
Jedna od osobina ove umjetničke škola, osobina koja dokazala modernost u pristupu obrazovanja jeste odabir studenata. Politika Bauhausa je da svaka osoba koja ima relevantne sposobnosti i potrebna znanja može postati dio Bauhaus obrazovnog sistema, bez obzira na pol ili godine. Iako su žene koje su svoja studiranja započela u Bauhaus školi u početku nailazila na probleme rodne neravnopravnosti, u smislu većih naknada i sužavanja odabira studijskih programa, primjetan je slobodniji pristup percepciji žene kao arhitektice. U prvoj godini postojanja, Bauhaus škola upisala je 84 žene i 79 muškaraca. Ovi podaci izuzetno su značajni za rad žena u oblasti arhitekture.
Predavači će govoriti o ovim, ali i o još mnogim karakteristima Bauhaus škole, te o statusu žena u ovom polju. Cilj predavanja je predstaviti rad žena u oblasti arhitekture kroz istorijsku perspektivu.