Foto: Antena M

Univerzitetski profesor i narodni poslanik Miodrag Vuković preminuo je juče u Podgorici, u 68. godini.

Prof. dr Miodrag Miško Vuković rođen je 14. januara 1955. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završio je u Kolašinu. Diplomirao je na Pravnome fakultetu u Titogradu, a tokom studija primio je više nagrada – za najboljega studenta generacije na Pravnom fakultetu, Nagradu „19. decembar“ SO Titograd, a bio je proglašen i za najboljeg studenta Univerziteta Crne Gore.

Magistrirao je na Pravnome fakultetu u Podgorici, na temu „Pravo na političko udruživanje u postkomunističkoj Crnoj Gori”. Odbranio je doktorsku tezu na temu „Pravna priroda Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora i pravni karakter državne zajednice Srbija i Crna Gora”. Biran je za vanrednog profesora na Univerzitetu Mediteran u Podgorici i na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu. Bio je profesor je i predavač na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, na predmetu “Osnove učenja o pravu” i na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, na predmetu “Ustavno pravo i parlamentarizam”. Predavao je i na Diplomatskoj Akademiji „Gavro Vuković“, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore. Bio je dekan Pravnoga fakulteta Univerziteta Mediteran.

Učestvovao je na velikome broju naučnih, stručnih i političkih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavljivao je u časopisu udruženja za ustavno pravo SRJ, u „Pravnom zborniku“, u časopisu „Hrvatska javna uprava“, Zagreb, u časopisu „Medijski dijalozi“, Podgorica. Bio je stalni saradnik više dnevnih i neđeljnih štampanih medija.

Objavio je više zbirki stručno-političkih eseja. Bio je koautor „Komentara Ustava Crne Gore 1992. i „Opšteg komentara Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora”, kao i koautor udžbenika „Ustavno pravo“, te autor udžbenika „Uvod u pravo“ za studente prve godine Fakulteta za poslovni menadžment u Baru.

Vuković se aktivno bavio politikom. Bio je istaknuti funkcioner Demokratske partije socijalista.

U nekoliko saziva bio je poslanik u Skupštini Republike Crne Gore i Skupštini SRJ, potpredśednik Vlade Republike Crne Gore od 1996. od 1998. godine, savjetnik predśednika Crne Gore za ustavni sistem od 1998. do 2002, poslanik u Skupštini Crne Gore, predśednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike. U ranijim sazivima crnogorskog parlamenta bio je predśednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Kao poslanik bio je predśednik odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i član odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo u više saziva crnogorskoga i parlamenta SRJ. Bio je i predśednik delegacije Skupštine Crne Gore u parlamentarnoj dimenziji CEI i zamjenik predśedavajućeg u opštem odboru za politička i unutrašnja pitanja CEI-PD; član parlamentarne delegacije Crne Gore u parlamentarnoj Skupštini NATO-a; član Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje; predśedavajući Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative i „COSAP“ konferencije u vrijeme predśedavanja Crne Gore ovim inicijativama.

Vuković je bio i član crnogorskoga tima koji je zajedno s kolegama iz Srbije radio na Ustavu SRJ 1992. godine; član radnih grupa Skupštine Crne Gore koje su radile na nekoliko verzija platformi za redefinisanje odnosa sa Srbijom 1999. godine; član delegacije crnogorskoga Parlamenta u Komisiji za izradu Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora 2002 –2003. godine; član Ustavnoga odbora za pisanje Ustava Crne Gore 2006–2007. godine, Crne Gore kao suverene zemlje.

Miodrag Vuković biće sahranjen śutra, 16. septembra, na podgoričkom groblju Čepurci.