Promocija monografije “Crnojevići – treća crnogorska dinastija” biće održana večeras u 19 sati u Sali Marko Miljanov Narodne biblioteke “Radosav Ljumović”, a o knjizi će govoriti dr Aleksandar Radoman, Olivera Todorović, Dragan B. Perović i mr Sanja Vojinović.

Monografija „Crnojevići – treća crnogorska dinastija“ objavljena je u izdanju Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ iz Podgorice i NVO Cehra iz Nikšića. Autori publikacije su Olivera Todorović i Dragan B. Perović, a knjigu je ilustrovala Svetlana Lola Miličković. Realizaciju izdanja podržao je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica.

Ovo je jedna od četiri planirane monografije koje su posvećene crnogorskim dinastijama. Nakon Crnojevića uslijediće monografije o Vojislavljevićima, Balšićima i Petrovićima. Važnost monografije ogleda se u sticanju i obnavljanju znanja o crnogorskoj istoriji i kulturi. Svojim sadržajem i ilustracijama monografija je prijemčiva kako najmlađima, tako i odraslim čitaocima.