Promocija projekta „Crnogorsko iseljeništvo u Latinskoj Americi: preci i potomci“ autorke mr Dragane Otašević biće organizovano večeras u 18 sati u Nacionalnoj biblioteci „Đurđe Crnojević“ na Cetinju, a osim Otašević, koja će prezentovati svoja dosadašnja naučna istraživanja o crnogorskome iseljeništvu u Argentini, Urugvaju i Peruu, o projektu će govoriti doc. dr Srđa Martinović i Dejan Vuković, direktor Direkcije za diplomatske privilegije i imunitete i saradnju sa dijasporom.

Otašević je svoj naučno-istraživački boravak realizovala u Centru za latinoameričke studije migracija, Univerzitetu „San Andres“, na Institutu za politike migracija i azila u Buenos Ajresu kao i u raznim crnogorskim kolonijama u Argentini, Urugvaju i Peruu.

Predmet njenoga interesovanja su migracioni proces iseljenika, integracija u društvo zemlje prijema, njihov identitet kao i identitet potomaka i njihovi odnosi sa zemljom porijekla.

U okviru prezentacije biće predstavljeni rezultati istraživanja o crnogorskim iseljenicima koji su naselili ove zemlje tokom XIX i XX vijeka  i identitetu njihovih potomaka tokom XXI vijeka. Takođe, u formi video sadržaja biće predstavljeni razni dokumenti i fotografije iseljenika i fotografije njihovih potomaka koje prikazuju aktivnosti u okviru kojih oni danas njeguju crnogorski nacionalni i kulturni identitet.

Posjetioci će imati priliku da pogledaju izložbu građe iz fondova NBCG o crnogorskom iseljeništvu.