Foto: privatna arhiva

U predgovoru zbornika poezije Pjesnici raznih zemalja Leonid Martinov govori o problemima prevođenja i nemogućnosti prevodioca da stihove i njihov smisao prenese doslovno. U pjesmi-predgovoru kroz koji vodi dijalog s Vijonom, Verlenom i Remboom, a zatim se poziva i na pjesnike stare Grčke i Rima, Martinov navodi kako se kritika lako može ostrviti na prevodioca, ne razumjevši vremensku i prostornu distancu, dok u odgovoru čuje da je pravo prevodioca, dok god čuva nepristrasnost, da u „tuđe boli doda svoje boli, da tuđoj vatri doda svoga ognja“. Upravo ovo dodavanje boli i vatre tvori most između svjetova, kultura i riječi.

Iako bi se moglo reći da prepjevi između dvaju slovenskih jezika, zbog njihove gramatičke i fonetske bliskosti, pa u nekoj mjeri i kulturološke, mogu biti jednostavniji, mnogobrojni su primjeri da to nije tako. Uostalom, skoro svi autori koji se teorijom prevođenja bave tvrde da prevod nikad ne može u cjelosti prenijeti original, i da je svaki prevod novo književno djelo, kako je to Sibinović, jedan od najboljih prevodilaca ruske književnosti u bivšoj Jugoslaviji, ali i jedan od najvećih slavista i filologa, nazvao – novi original.

Na mostu koji spaja svjetove i kulture stameno je stajao i Radovan Zogović – kao prevodilac sa ruskog jezika prevodio je Majakovskog, Gorkog, Leonova, Gogolja, Čehova, Ljermontova, Puškina, Cvetajevu, Ahmatovu, Aliger, Inber.

S druge strane prevođenjem njegovog djela u Rusiji su se u periodu ’60-’80-ih godina XX vijeka bavili Aliger, Bragin, Iljina, Jakovljeva, Kuznjecov (koji je preveo na ruski Gorski vijenac), Najman, Nalj, Ognjev, Pavlova, (Robert) Roždestvenski, Tihonov. Ovi prevodi zastupljeni su kako u pojedinačnim knjigama (Упрямые строфы: стихи / Радован Зогович, Moskva, 1968; Избранное в двух томах / Радован Зогович, Moskva, 1986), tako i u nekoliko zajedničkih zbornika (Мастера поэтического перевода, Moskva, 1964; Песни Черной Горы, Moskva, 1975; Поэзия социалистических стран Европы, Moskva, 1976; Последняя высота: рассказы, Moskva, 1979; Неразделимые: рассказы писателей Югославии, Moskva, 1985; Сербские поэты ХХ века, Moskva, 2011).

Analiza pojedinačnih prepjeva zahtijevala bi dugoročno i temeljno istraživanje, te se njome ovdje nećemo baviti. Ipak, ono što odlikuje veliki broj prepjeva jeste slobodan prevod stiha, koji ne prati uvijek i doslovce stvarni smisao originala, a nerijetko se ovdje pojavljuju i nove riječi ili čak cijele sintagme i stihovi kojih u originalu nema, vjerovatno igrajući ulogu supstituta za ispuštene djelove originala. Ovaj postupak se tako, na primjer, u pjesmi Prkosne strofe pokazuje nepotreban, čak ponegdje smisao originala biva potpuno iskrivljen, kao u narednim stihovima; „Mjerom zа prostor jednosprаtni ne izmjeri zemlju / gorostаsni spomenik junаštvа i slobode“, gdje u prevodu „spomenik junaštva i slobode“ postaje „junak koji, živeći i umirući, brani slobodu, pravdu, sreću“: „Мерою для плоского пространства / Не измерить / гор и гордость края, / Где герой, живя и умирая, / Охраняет волю, / право, счастье“.

Takođe, u prepjevu stihova: „Triglаv mаlodoban? Аl’ on staratelja ne traži i ne prima! – / Što tebe na ponos, na zanos malene zemlje hvata zloba?“ pojavljuje se novi stih kog nema u originalu: „Наш Триглав / не хочет чуждой власти: / Воздух над горой –­ / орлам не клетка. / Отчего же / гордость гордой выси / дразнит вас / под небом необъятным?”.

Slobodan prevod pojavljuje se i u stihovima: „Ne! Mjerom zа prostor jednosprаtni – kvadratne milje, ara – / ne mjeri zemlju koja se, stiješnjena, otela iz nizine. / Zemlju što oluje lomi, oblаke odbije il’ ispаrа, / Zemlju – veliku u visine!“ gdje se u prevodu u potpunosti mijenja smisao originala: „Нет, / не мерой, / годной для пространства / плоского, / Не метром, не аршином / Меряй ты страну, / но славным сыном, / Одолевшим бури / и невзгоды, / Вставшим, / будто горы, / исполином.“ gdje se umjesto zemlje u ulozi objekta pojavljuje njen sin, uzdignut poput planina.

Slično je i s prepjevom pjesme Ti snovi, ti snovi, Dominika gdje prevodilac stihove „I ja ginem / ja letim u komade: sve te gubim, sve te gubim“ prevodi kao: „И гибну я. / Разрываюсь на клочья. Теряю себя и теряю“, odakle je očigledno da je lice objekta ovih stihova iz drugog promijenjeno u prvo. U daljem prevodu, ova nedosljednost nije nadomještena, već se ponavlja i u narednoj strofi: „Теряю себя и теряю и вновь нахожу, похищаю, теряю еще тяжелей и глуше“.

U izobilju prevodilačkih izazova slovenskog terena, posebno mjesto zauzima pitanje prevoda frazeoloških jedinica, kako to ističu i znameniti teoretičari prevođnja Vlahov i Florin u djelu Непереводимое в переводе (Neprevodivo u prevodu). Naročito je izazovno prevođenje frazeologizama s izrazitom kulturnom komponentom koji nerijetko recipijentu prevoda ostaju potpuno zatvoreni i nepoznati.

Frazeologija Zogovićevog opusa je bogata, živa, kao gutljaj vode na izvorištu crnogorskog krša, istekla iz jezika i misli naroda i kao takva nerazdvojiva i od folklora, istorije, mita, od terena na kom je nastala i jezika pisaca i pjesnika koji su je u svom djelu obilato koristili.

Posebno bogata frazeološkim jedinicama je poema Došljaci: Pjesme Ali Binaka, ne u smislu kvantiteta, već u smislu raznolikosti frazeoloških žanrova koji su u njoj zastupljeni.

Sem folklornih stalnih epiteta – vite sablje, grlo bijelo, ovdje se mogu sresti i epiteti vrlo nalik na epitheton ornans – ukrasni epitet iz kog su stalni epiteti kakve ih danas znamo i potekli, a koji odlikuje antičku književnost Stare Grčke – volovi mokrorogi, ručice tankovrhe, koplja oštrovrha, sprave oštronoge.

Među čestom upotrebom mitskih brojeva tri, sedam i devet pojavljuje se i idiom zatvoriti sa sedam pečata.

Vidimo ovdje i folklornu kletvu kunem ti sve do sjemena u odivi, koja se može svrstati u koncept rod, a koja je i danas živa u našem savremenom jeziku. Takođe, uočili smo i zakletvu hljebom se zaklinjem koja oživljava stari običaj dobrodošlice hljebom i solju, a živa je i u zakletvi hljeba mi i soli.

U ovom djelu javljaju se i precedentni fenomeni crnogorske kulture – Gorski vijenac, Marko Miljanov i Medun, prvi u vidu aluzije na precedentni tekst u stihovima – „Došlo je da onom kome je zakon u kundaku trag smrdi nečovještvom“, a drugi i treći kao precedentna imena, gdje se prvi javlja u obliku Mark Miljani, s leksičkim sastavom kojim se pravi most između crnogorske i albanske kulture. Upravo ovakve jezičke jedinice nekada ostaju ogroman, nesavladiv zadatak za prevodioce, pa s nestrpljenjem očekujemo nekog prevodioca s dovoljno smjelosti da ovu veliku poemu prevede, eto, upravo na ruski jezik. Možda bi to, uz izbor i komentare Zogovićevih prevoda na ruski jezik, bio jedan način da zahvalimo za sav onaj Zogovićev trud koji je ležao iza prevoda Majakovskog zbog kojih su neki od nas zavoljeli njegovu poeziju. Da kažemo koliko Zogović pripada i svom i našem i svakom budućem vremenu, prostoru, koliko je izvan i iznad svake granice i međe – svevremen, slovenski, crnogorski, naš.