“Pobjednička priča pripada autorki čiji se literarni izraz nalazi u posebnostima crnogorskog jezika, njegovim savršenostima i nesavršenostima kao i žanrovskim zadatostima kratke priče… Slika života uhvaćenog u tački u kojoj se sažima ontološka tragika ljudske sudbine, sa jasnom perspektivom buduće egzistencije gustim i preciznim jezikom ispričana priča sa traumatičnim istorijskim trenutkom kao bekgraundom, na osnovu pažljivo odabranih detalja postiže univerzalnost svoje osnovne ideje”.
Žiri za nagradu za najbolju kratku priču organizacije “Queer Montenegro”

Tijana Rakočević rođena je 1994. godine u Podgorici. Diplomirala je i magistrirala na Filozofskome, odnosno Filološkome fakultetu u Nikšiću. Stipendista je Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Poeziju objavljuje u časopisima Script, Ars, Kvaka i Sent, kao i na brojnim portalima za književnost. Bavi se proučavanjem crnogorske književnosti.