Foto: privatna arhiva

RUKE

Kad je otac spustio ruku na moju glavu

Kosa nije osjetila ništa

A tjeme se nakostriješilo

I otac je umro od moga straha.

Kad se mati rastajala s dahom

Stavila sam svoju ruku na njenu

Ispružila palac čekajući da se

Treptavo krhko bilo ušuti

I majka je umrla od moga čekanja.

Kad je čovjek kojem sam

Na ruke izdahnula očev strah majčino bilo

Svoj nakostriješ i iskonsko čekanje

U zadimljenoj kafani blizu biblioteke

Svojom rukom prešao preko moje ruke

Ja sam osjetila da mene

Ispod njegove kože nema

I da me tamo nikada bilo nije

Bliže od dodira na četiri stotine milja

D a lj i n e.

Kad sam izvukla svoju ruku ispod njegove

Na tamnom je licu zrelog čovjeka

Zaiskrilo veliko olakšanje

Lijevo oko se nasmijalo

A desno pratilo dim iz cigarete.

I ja sam ustala odlazeći da umrem.

Kad je Bog spustio ruku

Na Moje Tjeme Moje Bilo Moje Čekanje

Moj Strah Moju Jezu i Moj Bol

Zaplakala sam a On je prošaputao

Ako te ni u kome nema

U meni te sigurno ima

Dijete zaigrano.

Onda sam ustala

I otišla da još malo

D i š e m.

UMJESTO KIŠE

Juče je bila nedjelja

Dan u kojem

Mati moja ostade bez duše.

Danas je ponedjeljak

Dan u kojem mati moja

Ostade bez tijela.

Sutra je utorak

I mati nam je poručila da

Uoči utorka ne sječemo nokte.

Ona ne zna da tamo

Gdje je otišla

Utorkom u magazu

Materinske odlažu oči.

Jer Gospodar Svih Svjetova

Kaže da nijedna mati

Ne smije vidjeti

Šta djeca čine

Kad majke njihove

Uz njih nema.

Zato što bi

Da ima oči

I da vidi

Sa nebesa

Umjesto kiše

Padali

Krikovi.

KORMILAR

Otac češlja moju kosu
i priča kako je kao mladić
radio u Dubrovniku
opsjednuto gledao u brodove
i želio postati kormilar.

Objašnjava putanje

i kretanja brodova
teško je kaže kormilar biti
jer voziti brod ne znači
držati  kormilo u rukama.

Ako ukriviš za dva centimetra
na početku puta
na kraju budeš miljama
udaljena od cilja.

Reci joj da iznad svakog kormilara
postoji Kormilar
jetko ubacuje nena iz ćoška
pa savjetuje ocu da naveče
kad se vraća s posla
i prolazi pored mezarja
prouči suru Kurejš
jer u kaburima ima nemirnih mrtvaca
koji iskaču u mraku
da živim ljudima prepriječe put.

Meni se zbog nenine priče
brodovi učiniše nišani
koji bjelasaju na čistini
samo dva pogrešna centimetra
na početku puta samo dva
i na kraju budeš miljama
udaljen od mjesta
na kojem si se htio usidriti
dok se sjenke nemirnih mrtvaca
rasipaju po putevima
kojima kroče ljudi
nalik mome ocu.

ŠAVOVI

Mati singericom
prišiva
jedan pa drugi
rukav
na šarenom haljinčetu.

Bog prstima
prišiva
krila melecima
prvo lijevo pa desno
nekad desno pa lijevo.

Melek
kao pčela
leti
basamak po basamak
sa tijela na tijelo.

Haljinče
u materinim šakama
puca
konac po konac
šav po šav.

Singerica cvokoće
a mi mašemo rukama
ispred nosa
i pazimo
da nas melek
sa basamaka ne ujede.