“Te godine kada je Šojka posljednji put izašao iz Lepoglave a on postao njegov asistent, Tama je prijavio doktorsku tezu u kojoj je, u predloženoj analitičkoj dekonstrukciji Borhesove priče »Pjer Menar, pisac Don Kihota«, trebalo da dokaže kako je Borhes bio uvjeren da je »Don Kihota« napisao ne Migel de Servantes, već Menar, s posebnim osvrtom na ulogu koju je u nastanku tog romana imala njegova daktilografkinja Dulčineja Varela.”
Zoran Koprivica, Vrteška laži

Zoran Koprivica, vanredni profesor na Univerzitetu Crne Gore, osnovne studije završio je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu stekao je zvanje magistra iz oblasti dramskih umjetnosti. Na istome fakultetu doktorirao je na temu „Rediteljska poetika Živka Nikolića“. Autor je tri kratkometražna i jednoga dokumentarnog filma, učesnik naučnih skupova, seminara i simpozijuma. Objavio je više desetina radova iz oblasti istorije, estetike i teorije filma, pozorišta i medija u stručnoj i naučnoj periodici u zemlji i inostranstvu. Objavio je dvije monografije o Živku Nikoliću te monografiju o Šekspiru na filmu. Pored naučno-istraživačkog i pedagoškog bavi se i književnim radom.