Akademija Milovan Đilas: Panel o disidentstvu danas za zatvaranje

by | May 17, 2023 | Aktuelno, Vijesti

Foto: Fokalizator

Program prvog skupa Akademije Milovan Đilas zvanično će zaokružiti četvrti panel „Nova klasa“ koji će biti održan u petak u hotelu „Sato“ u Sutomoru od 15.30 časova.

O temi „Đilasovština ili forme ovovremenoga desidentstva“ razgovaraće Dragutin Papović sa Univerziteta Crne Gore, profesorica Melida Travančić, zatim Milan Marković i Sanja Orlandić sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, te predednik Društva crnogorskih izdavača Vladimir Vojinović. Moderator će biti Miloš Vukanović.

Biografije

Dragutin Papović rođen je 1980. godine. Diplomirao je istoriju i geografiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2013. godine, gdje je od 2020. docent na studijskom programu Istorija. Objavio je knjige: „Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja XX vijeka“, „Protivnici vlasti u Crnoj Gori 1945-1948“, „Rani ratovi“, „Prilozi za istoriju nauke i kulture u Crnoj Gori 1945-1990”, “Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990” i “Vjerske zajednice i nacionalizmi u Crnoj Gori 1965-1991”. Bio je generalni direktor Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Poslanik je u Skupštini Crne Gore.

Melida Travančić je doktorica humanističkih nauka iz oblasti književnosti, a piše poeziju, prozu, eseje, književnu kritiku i naučne radove. Objavila je četiri knjige poezije „Ritual“, „Svilene plahte“, „Sjenka u sjenci“ i „Veo nad rijekom C“, te dobitnica nagrade „Mak Dizdar“, „Anka Topić“, za koje je dobila priznanja Fondacije za izdavaštvo i Nagrade Ismet Rebronja. Objavila je i dvije knjige proze „Smrt u ogledalu“ (2019) i „Ulaz u prazninu“ (2021) za koju je dobila Godišnju nagradu izdavačke kuće Bosanska riječ. Učestvovala je na više književnih festivala u BiH i inostranstvu, međunarodnih naučnih skupova i konferencija. Priredila je dvije knjige i objavila više od dvadeset studija, naučnih i stručnih radova, kao i radova iz oblasti književne kritike. Članica je Društva pisaca BiH i PEN Centra BiH.

Milan Marković rođen je u Podgorici 1986. godine. Osnovnu školu završio je u Danilovgradu, srednju školu u Podgorici, a osnovne i specijalističke studije na Filozofskome fakultetu u Nikšiću. Magistarske studije završio je 2017. godine, a doktorske 2021. godine na istom fakultetu. Autor je monografskih studija „Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu ‘Vremenu čuda’” i „Romani Dragana Nikolića“ koje je objavio Fakultet za crnogorski jezik i književnost s Cetinja, kao i brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti nauke o književnosti objavljenih u domaćoj i inostranoj periodici. Učestvovao je na više naučnih skupova i simpozijuma i bio rukovodilac programa Škola crnogorskoga jezika u Južnoj Americi u okviru kojeg je u toku četiri mjeseca izvodio nastavu u Buenos Ajresu (Argentina) i Montevideu (Urugvaj). Profesor je i prodekan za nauku i međunarodnu saradnju FCJK. Generalni je sekretar Crnogorskoga PEN centra i urednik časopisa Lingua Montenegrina.

Sanja Orlandić magistrirala je na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je sada doktorandica na studijama lingvistike. Urednica je brojnih izdanja Instituta za crnogorski jezik i književnost i recenzentkinja udžbenika za crnogorski jezik i književnost. Članica je redakcije međunarodnoga filološkoga časopisa Lingua Montenegrina, Organizacionoga odbora Cetinjskih filoloških dana i Crnogorskoga filološkog društva. Radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost kao saradnica u nastavi iz oblasti lingvistike.

Vladimir Vojinović rođen je 1978. godine u Nikšiću. Objavio četiri romana i knjigu pripovjedaka. Doktorirao iz oblasti crnogorske književnosti na Filozofskome fakultetu u Nikšiću. Organizator je prvih zajedničkih nastupa crnogorskih izdavača na sajmovima knjiga u Lajpcigu i Frankfurtu. Profesor je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, član Crnogorskoga PEN centra i predśednik Društva crnogorskih izdavača. Glavni je i odgovorni urednik časopisa i izdavačke kuće Fokalizator.

***

Akademija „Milovan Đilas” je osnovana s ciljem da jača svijest o neophodnosti poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, prije svega prava na slobodu govora, odnosno s ciljem jačanja svijesti građana/ki Crne Gore o neophodnosti slobodnoga govora i kritičkoga rasuđivanja, uz toleranciju različitosti i uz afirmaciju domaćih autora/ki i/ili njihovog opusa.

Skup je dio projekta Akademije, koji je podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji zajedno realizuju Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Saradnik DCI na projektu Akademija „Milovan Đilas” je Fakultet za crnogorski jezik i književnost, a medijski sponzor Akademije je portal CdM.