Društvo crnogorskih izdavača

Nevladino udruženje Društvo crnogorskih izdavača (Montenegrin Publishers Society), osnovano je 29. 04. 2011. godine, a u Registar udruženja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore upisano pod rednim brojem 5537, dana 09. 05. 2011. godine.

Status DCI (MPS) definisao je sljedeće ciljeve i djelatnosti organizacije: „promocija crnogorske izdavačke djelatnosti, crnogorske kulture i književnosti u inostranstvu; monitoring rezultata rada izdavačkih subjekata i podsticaj unaprjeđivanja izdavačke djelatnosti; podsticaj unaprjeđivanja interesa crnogorskih pisaca i izdavača; promocija zakonskih akata koji utiču na procese očuvanja digniteta, autorskih i drugih prava pisaca i izdavača; povezivanje sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, pospješivanje razmjene knjiga izdavača i afirmacija knjiga u Državi i inostranstvu; afirmacija djela napisanih na jezicima manjina u državi Crnoj Gori, kao i prevođenje sa tih i na te jezike; razvijanje saradnje sa subjektima kulture u regionu; doprinos razvoju prevodilaštva u Crnoj Gori; saradnja s Ministarstvom kulture Crne Gore i ostalim subjektima kulture u Državi…

DCI je u skladu sa statutarnim odredbama aktivno učestvovalo u donošenju Zakona o izdavaštvu. DCI je realizovalo i više projekata od značaja za nacionalnu kulturu, s Ministarstvom kulture i medija Crne Gore. Među najznačajnije spadaju projekti organizovanja nacionalnih štandova crnogorskih izdavača na najvećim sajmovima knjiga u svijetu. Tokom realizacije tih projekata DCI je postalo dio mreže jugoistočnih izdavačkih udruženja, koje su objedenjene aktivnostima prevodilačke mreže „Traduki“ i Fišer fondacije. O radu DCI predstavnici tih međunarodnih organizacija izrekli su brojne pohvale pred domaćim i međunarodnim novinarima. (Pogledati tekst: „Jedinstveni štand bio bi najbolje rješenje“. Vijesti. Podgorica. 6.03.2012, str. 23.)

Članovi

Statut DCI (MPS) predvidio je i uslove po kojima se stiče članstvo u organizaciji, i to na sljedeći način: „Udruženje prima u svoje redove predstavnike izdavačkih preduzeća, nevladinih organizacija i drugih pravnih lica koja se u okviru svoje redovne aktivnosti bave izdavaštvom; članstvo mogu steći pisci, prevodioci i radnici u kulturi bez obzira na pol i starost, rasno, vjersko i nacionalno opredjeljenje, koji žele i mogu da afirmišu izdavačku djelatnost, prevodilaštvo i kulturu Crne Gore.“

Odmah po osnivanju, članovi DCI postali su: Crnogorsko društvo nezavisnih književnika (CDNK), Otvoreni kulturni forum (OKF), Plima, Crnogorski P.E.N. centar, Dukljanska akademija nauka i umjetnosti (DANU), Matica crnogorska, Institut za cnrogorski jezik i književnost, današnji Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević”, Knjižara „Karver“, odnosno D.O.O. „Sibila”, Društvo za očuvanje crnogorske kulturne baštine (DOB), Asocijacija „Ulqini”, Dignitas, Almanah i tadašnje Novinsko-izdavačko preduzeće „Pobjeda”.

Kontakt

Nevladino udruženje „Društvo crnogorskih izdavača“
Bulevar Svetoga Petra Cetinjskog 112, 81000 Podgorica, Crna Gora
crnogorski.izdavaci@gmail.com
Web: fokalizator.me/akademija-milovan-djilas
+382 20 675 759