O Akademiji

Projekat Akademija Milovan Đilas, koji realizuje NVU Društvo crnogorskih izdavača podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Saradnik NVU DCI na projektu Akademija Milovan Đilas je Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

CILJEVI AKADEMIJE

Akademija Milovan Đilas je osnovana s ciljem da jača svijest o neophodnosti poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, prije svega prava na slobodu govora, odnosno s ciljem jačanja svijesti građana/ki Crne Gore o neophodnosti slobodnoga govora i kritičkoga rasuđivanja, uz toleranciju različitosti i uz afirmaciju domaćih autora/ki i/ili njihovog opusa. Ispunjenjem specifičnoga cilja projekta značajno bi se doprinijelo povećanoj kulturi dijaloga i tolerancije u Crnoj Gori, kroz jačanje uloge OCD u smanjenju društveno-političkih tenzija, ali i promociji vrijednosti EU u smislu budućega pristupanja Crne Gore. Ispunjenjem tih ciljeva došlo bi do povećanja ukupne demokratizacije crnogorskoga društva, te smanjenju društvenih tenzija i polarizacije, što bi uvećalo realne šanse Crnoj Gori da postane sljedeća punopravna članica EU.

MISIJA AKADEMIJE

Realizacijom ovoga projekta težimo afirmaciji kulturne raznolikosti Crne Gore, težimo da ukažemo na različite aspekte ključnih crnogorskih društveno-političkih izazova, kako skupovima, ustrojenim prema demokratskim načelima otvorenoga dijaloga, tako i publikacijama i drugim aspektima djelovanja. Akademija nosi ime Milovana Đilasa, pisca, komuniste, revolucionara, pokretača Trinaestojulskoga ustanka i učesnika NOB-e, političara i diplomate, a potom i – jednoga od najslavnijih disidenata u svijetu, koji je postao žrtva sistema zbog izgovorene i napisane riječi, zbog perom uhvaćene demokratske iskre, a zbog čega je u SFRJ služio devetogodišnju zatvorsku kaznu. Đilasova biografija i bibliografija simbol je otpora slobodne misli, ali i simbol same Crne Gore, sa svim njenim specifičnim dihotomijama. Zato Akademija postaje novi prostor za slobodan dijalog autora/ki i predstavnika/ca akademskih institucija, medija, NVO, za građanske aktiviste/ice, donosioce odluka i strane diplomate, kao i druge strane zainteresovane za slobodnu i otvorenu razmjenu argumenata o svim društveno-političkim temama. Akademija je svojevrsna platforma slobode, na kojoj će svi moći da iznesu svoje stavove, suprotstavljajući ih stavovima drugih, uz međusobno uvažavanje i poštovanje, a kako bi se kultura dijaloga, tolerancije i kritičke misli vratila na crnogorsku kulturnu i javnu scenu. Misija Akademije je i jačanje strukovnih kapaciteta takozvanih malih izdavača u Crnoj Gori, naročito u sferi edukacije o neophodnosti poštovanja zakonske regulative, poštovanja autorskih prava i intelektualne svojine.