Društvo crnogorskih izdavača štitiće esnaf

by | Dec 1, 2023 | Aktuelno

Foto: Nikola Vujović/Akademija Milovan Đilas

Društvo crnogorskih izdavača održalo je u utorak okrugli sto o aktuelnoj situaciji u crnogorskome izdavaštvu, bibliotekarstvu i o stanju u sferi međunarodne prezentacije crnogorske izdavačke produkcije. Među učesnicima okrugloga stola, osim predstavnika preduzeća s primarnom izdavačkom djelatnošću, nevladinih organizacija, javnih visokoškolskih ustanova i institucija kulture koje se bave izdavaštvom i bibliotekarstvom, a koji su članovi Društva, našli su se predstavnici javne uprave, pa se u otvorenoj diskusiji na sastanku došlo do zaključaka o budućem djelovanju Društva i članica Društva u nastojanju da se poboljšaju uslovi za rad izdavačkoga sektora, da se poboljša poštovanje zakona koji regulišu izdavačku djelatnost, odnosno poštovanje zakona iz oblasti autorskih prava, publikovanja djela te čuvanja i distribucije djela. Prenosimo saopštenje Društva crnogorskih izdavača


„Potaknuti podrškom EU Nevladinome udruženju Društvo crnogorskih izdavača, u okviru projekta Akademija ‘Milovan Đilas’ kojim je Društvo napokon izašlo iz decenijske hibernacije, te na osnovu analize djelovanja predstavnika članica našega udruženja, skrećemo pažnju crnogorskoj javnosti da je crnogorski izdavački sektor u procesu regresije te da se moraju preduzeti organizovane radnje na sprječavanju urušavanja izdavačkog sektora, naročito u domenu produkcije tzv. malih, odnosno nekomercijalnih izdavača.
Broj izdavačkih kuća koje publikuju nekomercijalnu literaturu u protekloj deceniji je prepolovljen, a stvorena je atmosfera koja nije blagonaklona za publikovanje djela koje nemaju komercijalnu vrijednost. Zahvaljujući slabome poštovanju zakonske obaveze dostavljanja primjeraka publikacija Nacionalnoj biblioteci na Cetinju, fondovi su osiromašeni. Distribucija knjiga u fondove biblioteka u regionu skoro da ne postoji, a zbog visokih troškova transporta, troškova špedicije i carinjenja knjiga, ni izdavačke kuće nijesu u mogućnosti da inostranim bibliotekama upute izdanja, kako bi produkti naše kulture bili zastupljeni na najvažnijim adresama u regionu. Zbog svega toga, istraživačima ili drugim zainteresovanim stranama u inostranim kulturnim centrima nije moguće doći do informacija o našoj kulturi ili njenim segmentima.


Na osnovu upravo održanoga okruglog stola, na kome su saopštene analize rada izdavačkoga i bibliotečkoga sektora, zaključujemo da se pri publikovanju knjiga i drugih autorskih radova, kao i pri umnožavanju knjiga, u značajnoj mjeri ne poštuju autorska prava, te da je zbog izostanka adekvatnih kazni za činjenje ovih djela evidentiran porast broja piratskoga publikovanja tekstova, knjiga i fotografija. Stoga će Društvo crnogorskih izdavača u skladu s odredbama Statuta zauzeti poziciju civilnoga tumača i kontrolora procesa koje pokreće javni sektor, kao i ulogu predlagača tekstova zakona, tekstova amandmana na postojeće zakone i autora projekata, kako bi uticali na oporavak crnogorskoga izdavačkog sektora. S tim u vezi, na okruglom stolu smo, u skladu s preporukama predstavnika članica Društva i prisutnih predstavnika pojedinih sektora javne uprave, preuzeli obavezu da ispišemo projekte i pokrenemo inicijative koje ćemo u najskorije vrijeme dostaviti na adresu Ministarstva kulture i medija.


Pozivamo sve crnogorske izdavače koji još nijesu članovi Društva a koji žele da svojim sugestijama i prijedlozima doprinesu procesu poboljšanja uslova za rad u izdavačkome sektoru, da nas kontaktiraju i da nam se pridruže u strukovnoj borbi“.