„Smatram da Borisova poezija zaista zaslužuje veliku pažnju, da je i završni poduhvat Fokalizatora u činu izdavanja knjige Svi moji demoni veoma značajan, posebno značajan zbog toga što se otvara jedan novi krug i prilika novim crnogorskim glasovima i pjesnicima da prozbore o onome što nose sobom i u svom biću.“
Aleksandra Vuković, CDM

“Đurović je ubjedljiv i kada kroz svoje stihove provlači jezive momente iz ćoškova mutne svijesti svog lirskog čovjeka, kada mu dozvoljava da pjeni nad stvarnošću i izazovima, i da se od njih skrije pod izgovorom pomućenog uma. Razdor između želja i mogućnosti poetskog junaka ne zavisi od njegove snage, jer sam protiv svih je zaludna borba ako je jedino oružje riječ koju niko razumjeti neće.”
Dragana Erjavšek, Pobjeda

Boris Đurović rođen je u Titogradu 1988. godine. Zapošljen je kao televizijski reporter. Profesor je crnogorskoga jezika i književnosti. Fokalizator je objavio njegovu prvu pjesničku knjigu Svi moji demoni. Živi u Danilovgradu.