“Bošković dobro barata poentama, i sukobi su uvijek živi i kad su na marginama. Iako dramski tekstovi već odavno nemaju popularnost sve dok su na papiru, u slučaju ponuđenih tenzije su opipljive bez obzira što protagonisti nijesu materijalizovali svoj glas. Savremena drama se ne buni ni protiv nedorečenosti, ni protiv prazne priče, ali ipak je Bošković momente lucidnosti sveo na minimum, uporno ih motivisao i zaokružio sve tri drame tako da ne osjećamo potrebu za srećnim krajem, a ni za potpunim raspletom, iako se svaka završava najbolje što je mogla.“
Dragana Erjavšek, Pobjeda

Stefan Bošković rođen je 1983. godine u Titogradu. Diplomirao je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Objavio je roman Šamaranje, koji je nagrađen na Pobjedinom konkursu za najbolji neobjavljeni roman u Crnoj Gori. Kratke priče i drame objavljene su mu u nekoliko časopisa i antologija. Priče su mu prevedene na engleski, ruski i slovenački jezik. Koscenarista je dugometražnoga filma Ispod mosta, na travi, među stijenama, 2016, scenarista kratkoga igranog filma Umir krvi i dokumentarnih filmova Dado Đurić, Žive oči i Vice Verse, te autor dramskih tekstova U ljubavnom trouglu, Komad i Galeb.