Foto: Fokalizator

Iz štampe je izišala nova sveska Fokalizatora, dvobroj 17–18, koja osim očekivanih rubrika sa sa­vremenom prozom, poezijom, dramom i književnom kritikom, donosi i dva segmenta koja su plod rada Akademije Milovan Đilas, osnovane u aprilu 2023. godine.

Nova sveska časopisa Fokalizator, osim tekstovima, plijeni i izuzetnim dizajnom, za koji je zadužen tehnički urednik Milutin Marković, i fotografijama Relje Brkovića.

Dvobroj otvara odlomak novoga romana Andreja Nikolaidisa, koji je u trenutku pripreme časopisa ušao u štampu iz Fokalizatorove tvornice edicije za savremeni crnogorski roman, a u rubrici za prozu su objavljeni i tekstovi Dragane Erjavšek, Srđe Martinovića, Jovana Nikolaidisa i Borisa Vukotića.

U rubrici za poeziju donosimo pjesme Fokalizatorovih autorki i autora, čije knjige su, skupa s Nikolaidisovom, takođe poslate u štampu tokom pripreme ovog dvobroja. U pitanju su stiho­vi Borisa Đurovića, Andrije Radovića, Tijane Radulović, te naše autorke Jelene Nelević i posve novoga autora u Fokalizatoru – Dušana Vukotića, mladog kantautora.

Slijedi novi dramski tekst Ive Brdar, koja je svoju proslavljenu dramu „Bacači prstiju“ u cje­losti objavila u prvom broju Fokalizatora. Njen novi tekst pojavljuje se upravo u danima obi­lježavanja jubileja naše izdavače kuće – u oktobru se, naime, navršava pet godina od trenutka formiranja redakcije Fokalizatora.

U rubrici za kritiku nastavljamo s prikazivanjem sabranih pripovijedaka Milovana Đilasa, ali donosimo i polemički tekst Novice Vujovića, te tekst Sanje Orlandić o još jednom važnom izdanju Fokalizatora – knjizi Ženska mistika Beti Fridan, koja je ozvaničila drugi talas feminizima u svijetu.

Novina ove sveske odnosi se na rubriku za esej i na dodatak s transkriptima panela održa­nih u Sutomoru, u okviru međunarodnoga skupa Akademije Milovan Đilas. Naime, Akademija je projekat Društva crnogorskih izdavača, koji ima cilj da afirmiše slobodu govora. Prvi skup Aka­demije održan je u Sutomoru, 18. i 19. maja 2023. godine. Fokalizator je na svome YouTube kana­lu i Portalu objavio snimke svih panela, ali smo smatrali da je važno da teze koje su saopštene ostanu zabilježene i na stranicana časopisa što će se decenijama čuvati u našim bibliotekama. Otud u rubrici Esej tekstovi autorki i autora koji su Društvu crnogorskih izdavača pristigli u vidu prijava na Konkurs za najbolji esej u 2023. godini – tekstovi laureata, ali i drugi tekstovi koji su zaslužili da budu objavljeni.

Na kraju, u rubrici Odlasci, opraštamo se od tri velikana naših književnosti.

Slučaj je htio da u istoj svesci Fokalizatora čitamo riječi oproštaja od dvojice polemičkih supar­nika – Marka Vešovića i Novaka Kilibarde.

A htio je i da se oprostimo od našega počasnog urednika za BiH, profesora Dževada Kara­hasana.

Članice i članovi Fokalizatora pronosiće priču o ovim izuzetnim stvaraocima i njihovim knjigama.