Foto: FCJK

U Novom Sadu je nakon kraće bolesti preminuo Milenko A. Perović, univerzitetski profesor filozofije, predśednik Crnogorskoga PEN centra, predśednik UO Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, redovni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, ugledni intelektualac koji je posvećeno radio na društvenoj emancipaciji Crne Gore.

Milenko A. Perović rođen je u Vrbasu 14. 11. 1950. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Vrbasu. Studije filozofije završio je u Beogradu, a doktorat iz oblasti filozofije odbranio u Zagrebu, pod mentorstvom profesora Milana Kangrge. Radio je na Radničkom univerzitetu u Vrbasu, u Centru za političke studije i marksističko obrazovanje u Novom Sadu, a od 1987. godine pa sve do penzionisanja 2016. godine kao profesor na Filozofskome fakultetu u Novom Sadu. Osnivač je katedre za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Novome Sadu. Publikovao je oko sto pedeset filozofskih članaka, preko 700 kolumni i 23 knjige.

U društvenom životu Crne Gore prof. Perović bio je prisutan još od devedesetih godina prošloga vijeka, no jedan od najkrupnijih poslova koje je u tome domenu vodio vezan je za standardizaciju crnogorskoga jezika. Kao predśednik Ekspertske komisije za standardizaciju crnogorskoga jezika od 2009. godine rukovodio je procesom standardizacije crnogorskoga jezika. Za kratko vrijeme ta je komisija uradila istorijski važan posao, finalizujući prve oficijelne priručnike crnogorskoga jezika.

Prvo je, na osnovu predloška koji je pripremio Adnan Čirgić, publikovan Pravopis crnogorskoga jezika 2009. godine, a potom i Gramatika crnogorskoga jezika koju su izradili Adnan Čirgić, Josip Silić i Ivo Pranjković 2010. godine. Kad se prihvatio delikatnoga posla dovršetka onoga što nije uspio oposliti prethodno formirani Savjet za standardizaciju, profesor Perović je već bio redovni profesor univerziteta s 13 objavljenih knjiga, osnivač katedre za filozofiju u Novom Sadu, neko ko se svojoj struci u potpunosti odužio. Odlukom da uđe u jedno novo i neizvjesno polje pokazao je ne samo hrabrost i viziju već i punu odgovornost pred istorijskim zadatkom standardizacije crnogorskoga jezika.

Svoj golemi naučni autoritet i za crnogorske prilike rijetki dar za uspješnu organizaciju timskoga rada založio je prof. Perović i u institucionalno utemeljenje montenegristike, što kao jedan od inicijatora formiranja Instituta za crnogorski jezik i književnost, a docnije i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, što kao predśednik Upravnoga odbora, prvo Instituta, a potom i Fakulteta.

U ambijentu improvizatorske prosvjetne i naučne politike kakav je decenijama vladao u Crnoj Gori, Institut/Fakultet je djelovao kao incident, ustanova koju je od početka krasila jasna vizija i misija utemeljenja i razvoja savremene montenegristike.

Znatne su zasluge za takav njen rad pripadale upravo prof. Peroviću, koji je svoje bogato naučno i obrazovno iskustvo, s gotovo očinskom skrbi, dijelio s mlađom generacijom montenegrista, a svoj autoritet nesebično koristio da ustanovu zaštiti od svakovrsnih udara spolja.

Kad se prije tri godine nanovo otvorila Pandorina kutija, a Crna Gora počela kliziti u otvoreni fašizam, Perović se prihvatio još jednoga važnog zadatka – obnove Crnogorskoga PEN centra, kao ustanove koja je članica najprestižnije međunarodne asocijacije pisaca i esejista.

Crnogorski PEN centar je u protekle tri godine, otkako je na njegovu čelu bio prof. Perović, postao važna uporišna tačka otpora klerikalizaciji i fašizaciji društva, ali i važna karika komunikacije sa svijetom zahvaljujući kojoj su svjedočanstva o progonima pisaca, novinara i intelektualaca koji kritikuju režim te atacima na sekularni i multikulturni karakter Crne Gore dospjela na brojne relevantne međunarodne adrese.

Crna je Gora imala vazdašnju nesreću pomanjkanja institucija i osmišljene naučne, kulturne i nacionalne politike. Baš kao što je istovremeno imala i sreću da ima ljude čiji su intelektualni obzori uspijevali nadići skučene granice improvizatorskog bavljenja naukom i kulturom, ljude, dakle, koji su svojom vizijom i predanim radom nadomještali odsustvo ustanova bivajući sami institucije.

Jedan od njih bio je i prof. Milenko Perović, čiji su rezultati ostvareni u prostoru društvenih i humanističkih nauka te u domenu društvenoga aktivizma uvjerljiva zaloga da će se, kad prebrodimo ove najnovije Scile i Haribde, crnogorsko društvo moći nanovo izgraditi na valjanim temeljima čije su koordinate iscrtane knjigama prof. Perovića.

Profesor Milenko Perović bio je vodeća ličnost u domenu društvenih i humanističkih nauka u Crnoj Gori, ali i intelektualna savjest ovoga društva.

Komemoracija na FCJK u četvrtak

Profesor filozofije Milenko A. Perović, preminuo je sinoć u Novom Sadu u 73. godini, nakon kraće i teške bolesti, saopštili su sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Komemoracija povodom smrti Milenka A. Perovića biće održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost 28. 12. 2023. u 11 sati.