Foto: Fokalizator

Direktor Sajma knjiga Oliver Cile ugostio predstavnike Fokalizatora i SpLitere u VIP-Lounge salonu Kongresnoga centra u Lajpcigu. Učesnici sastanka razmatrali su prilike u crnogorskome i hrvatskom izdavaštvu i diskutovali o mogućnostima snažnijega prodora crnogorskih, hrvatskih, ali i autorki i autora Mediterana tokom sljedećega izdanja Sajma knjiga u Lajpcigu (2024)

LAJPCIG – Izdavačka kuća Fokalizator i Udruga SpLitera iz Splita nastupiće na sljedećem Sajmu knjiga u Lajpcigu na zajedničkome štandu – zaključak je razgovora direktora Sajma knjiga u Lajpcigu Olivera Cilea, glavnoga urednika Fokalizatora Vladimira Vojinovića i predstavnica Udruge SpLitera Vilme Benković i Stjepanke Pranjković.

ODGOVOR NA POLITIČKU NESTABILNOST

Sastanak je organizovan na inicijativu Fokalizatora, a Vojinović je tokom razgovora, podśetivši na dane izuzetne saradnje Društva crnogorskih izdavača sa lajpciškim sajmom, ukazao na aktuelno stanje u crnogorskome izdavaštvu, kao i na potrebu da crnogorski autori budu zastupljeniji u njemačkoj kulturi.

„Naš boravak u Lajpcigu prije 12 godina bio je veoma plodan. Međutim, iste godine u našoj zemlji promijenili su se zakoni koji regulišu rad nevladinih udruženja, što nas je sprječavalo da ponovo dođemo. Sad smo tu zahvaljujući izdavačkoj kući Fokalizator. DCI je u međuvremenu ojačalo, a upravo ovih dana pokrećemo, uz pomoć Evropske unije, ‘Akademiju Milovan Đilas’. To je odgovor Društva i Fokalizatora na političku nestabilnost u Crnoj Gori i na Balkanu, naročito u trenutku kad bjesni rat u Ukrajini“, kazao je Vojinović.

Vojinović je dodao da je put Crne Gore ka EU posljednjih mjeseci veoma poljuljan, te da je u zemlji očevidan ruski uticaj, što je bio jedan od dodatnih razloga da se Fokalizator snažnije angažuje i da pojača kulturne aktivnosti koje će promovisati vrijednosti kultura Zapada.

„Zato su danas s nama koleginice iz Hrvatske. S koleginicama i kolegama iz te zemlje, naročito Alidom Bremer i Edijem Matićem, zemlje koja je naš najbliži evropski susjed, dijelimo iste vrijednosti. Fokalizator se na prvi njihov poziv priključio odličnom projektu s mediteranskim duhom i nazivom ‘SpLitera’, koji je pokrenut u gradu Splitu. Mi smatramo da nam je srodno ne samo to što smo svi dio Mediterana, već što smo istinski predstavnici evropskih vrijednosti multikulturalizma, odnosno jednakosti među konfesijama, nacijama i kulturama na malom prostoru“, rekao je Vojinović.

KNJIŽEVNO MAPIRANJE MEDITERANA

Vilma Benković je predstavila zajednički projekat „književnoga mapiranja Mediterana“ i naglasila da su se ovim međunarodnim projektom, „prije svega hrvatskim i crnogorskim, ali uz uključivanje umjetnika, pisaca i naučnika iz drugih mediteranskih i evropskih zemalja, željeli ‘ponovno osvojiti’ kulturno i povijesno značajna mjesta na Mediteranu, s obzirom na to da se sve više doživljavaju kao da postoje gotovo isključivo za turizam.”

“Zamislili smo da ovim ‘kulturnim otporom’, uz pomoć naših učesnika, možemo skrenuti pažnju na džentrifikaciju i komercijalizaciju ovih mjesta i suprotstaviti se takvom razvoju prilika. Svrha je bila da se o ovim problemima razgovara otvoreno, iskreno i bez straha u sopstvenom književnom i kulturnom utočištu. Ponosni smo na naše saradnike i sponzore, kao što su Fokalizator, Allianz Kulturstiftung, Fondacija Jan Michalski, Goethe Institut, Švajcarski umjetnički savjet ProHelvetia i Traduki. S njima dolaze i drugi kao što su Grad Split, Knjižnica Marka Marulića i Ministarstvo kulture i medija RH“, kazala je Benković.

BEČKA KAVANA

„Projekat Bečka kavana segment je projekta SpLitera koji mediteranske autorice i autore spaja s onim sa njemačkoga govornog područja. To je i pokušaj da naš grad oživimo izvan turističke sezone, dovodeći autore koji su zanimljivi splitskoj publici. Ove godine naš je fokus na austrijskim autoricama i autorima koje obično ugostimo u saradnji s Austrijskim Kulturnim Forumom (AKF-om), a to su Anna Baar, Linda Stift, Dominik Barta, Elias Hirschl. U tome smislu već traju dogovori s njemačkim Goethe Institutom i švajcarskom Pro Helvetiom, o gostovanjima njemačkih i švajcarskih autorki i autora“, rekla je germanistica Stjepanka Pranjković.

CILE: FOKALIZATOR DA ORGANIZUJE NASTUPE CRNOGORSKIH AUTORA I IZDAVAČA LAJPCIGU

Odgovarajući na Vojinovićevu primjedbu da je za razliku od dana kad je Društvo crnogorskih izdavača pripremalo crnogorske nastupe na sajmovima knjiga u Njemačkoj, došlo do pada kvaliteta u predstavljanju izdavača i autora iz Crne Gore, što je bilo očevidno na upravo održanome sajmu knjiga u Lajpcigu, i to ovlašnim pregledom štandova Tradukija, Cile je kazao da komunikacija sa predstavnicima Tradukija u Crnoj Gori nije bila naročito uspješna.

“Pozicija” Crne Gore na štandu Tradukija (foto: Fokalizator)

„Posredstvom Tradukija boravio sam na Cetinju i u Podgorici, prije nekoliko godina. Nažalost, komunikacija sa Tradukijevim predstavnicima iz Crne Gore danas je usporena. Vjerujem da je to razlog što Crna Gora u Lajpcigu nije dovoljno vidljiva. Raduje je me da u toj zemlji postoji izdavač kao što je Fokalizator, koji baštini evropske vrijednosti, a sad evo vidimo da saradnjom sa hrvatskim kolegama vi kroz ovaj projekat težite novoj mediteranskoj inicijativi, koja zahvata prostori širi od evropskog. Da, sjećam se nastupa Društva izdavača u Frankfurtu i Lajpcigu. S druge strane, SpLitera mi se čini kao vrlo interesantan projekat koji će svojom snagom okupiti mnoge autore i potencirati važne teme i to o područjima koja su nama privlačna turistički, ali koje bismo baš zbog toga voljeli upoznati i kroz njihove književnosti. Zato već vidim da će nastup Fokalizatora i SpLitere na Sajmu knjiga u Lajpcigu sljedeće godine biti veoma uspješan. Računajte na našu snažnu podršku u 2024. godini“, zaključio je Cile.