Urednica u redakciji Fokalizatora, doktorandkinja psihologije Tamara Milić, održaće u subotu u 10:30 sati, u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović”, radionicu za đecu uzrasta od 10 do 14 godina pod nazivom Biblioterapija.

Cilj radionice je da podstakne rast i razvoj đece, oprobanom metodom biblioterapije. Taj metod se u svijetu počeo koristiti tokom 20. vijeka. Čitajući, dolazi se do ostvarenja ciljeva u procesu rasta, razvoja, sticanja saznanja o sebi, drugima, do kvalitetnih promjena u ponašanju i stavovima, do oslobađanja od stresa, do emotivne ekspresije i jačanja samopouzdanja.

Program radionice uključuje čitanje kratkog teksta koji je tematski odabran prema uzrastu i fenomenu koji se obrađuje, potom kratku analizu teksta i podsticanje učesnika da iskažu svoj doživljaj teksta, te ponude konstruktivno rješenje i alternativne priče. Na taj način knjiga dobija katarzičnu funkciju i ulogu tokom formiranja prihvatljivih stavova. Iz Biblioteke je saopšteno da nije potrebno prijaviti učešće.