Foto&Credit: Felix Hörahger/dpa

Minhen (dpa) – U Bavarskoj je u poneđeljak stupio na snagu propis o zabrani rodno ośetljivog jezika. U školama, na univerzitetima i u ustanovama vlasti od sada je njegovo korišćenje izričito zabranjeno.

“Višerodni pravopis koji koristi simbole unutar riječi kao što su rodna zvijezda, dvije tačke, rodna razlika ili crtica nije dozvoljen”, navodi se u pokrajinskom Službenom glasniku.

Bavarska vlada je kontroverzni propis usvojila u martu, a stupio je na snagu zvaničnom objavom u četvrtak, uoči Uskrsa.

Savjet za njemački pravopis poslednji put odlukom iz decembra prošle godine nije preporučio upotrebu posebnih znakova unutar riječi. Članovi Savjeta istakli su da su to intervencije u tvorbi riječi, gramatici i pravopisu koje mogu da škode razumijevanju tekstova.

S druge strane, zabranu su pored ostalih oštro kritikovali Zeleni, jedna od vladajućih stranaka u Njemačkoj, političke grupe na univerzitetima i sindikati.

A kakve posljedice prijete ljudima koji ipak koriste rodno ośetljiv jezik? Bavarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova kaže da će to zavisiti od konkretnog slučaja.

“Da li ili kada je prag disciplinskog prekršaja u smislu povrede službene dužnosti prekoračen u konkretnom pojedinačnom slučaju, moraće se posebno procijeniti u pogledu učestalosti, obima i odgovarajućeg konteksta”, odgovorilo je Ministarstvo.

Na primjer, moraće da se utvrdi da li se rodno ośetljiv jezik koristio u internim dokumentima vlasti ili u javnosti i da li se upotrijebio jednom ili više puta.

Britta Schultejans (Minhen); Miloš Mitrović (Beograd)