Konkurs za upis novih studenata, treći upisni rok, raspisan je danas na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju.

Prijave na konkurs podnose se na dva načina:  lično, 4. i 5. septembra 2023. godine (od 10 h do 13 h u prostorijama FCJK) i elektronski (na platformi upisi.edu.me 4. septembra do 16h ili slanjem skenirane dokumentacije na imejl adresu info@fcjk.me do 5. septembra u 16 h). 

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz  Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 5. septembra 2023. godine u 17 h. 

U drugom upisnom roku mogu se upisati 24 studenta koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. 

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 7. septembra 2023. 

Upis kandidata obaviće se 11. septembra 2023. godine od 10 do 12 h.