Podgorica – Objavljen je 42. broj časopisa “Komun@” i tematski je posvećen Ulcinju.

Uvodnik za ovaj broj napisao je predśednik Opštine Aleksandar Dabović, a časopis je ispunjen člancima o istorijatu Ulcinja, čiji su autori Miraš Martinović, Đuro Dabović, Andrej Nikolaidis i Ismet Karamanaga, prof. dr Maksut Hadžibrahimović, Rijalda Ramusović, Gazmend Čitaku i Mustafa Canka. Ti tekstovi tematiziraju slavne ličnosti poput Šabataja Cvija, Servantesa, ali i ulcinjske gusare i druge posebnosti ulcinjske prošlosti.

Osim tih, objavljeni su eseji mr Željka Rutovića o  Besi, Jovana Nikolaidisa o multikulturalizmu, Ramiza Hadžibegovića o Solani, dr Igbale Šabović Kerović o graditeljskom nasljeđu, dr Ganija Karamanage o istoriji ulcinjskog zdravsta.

U ovom broju časopisa tekstove su objavili i Dražen Drašković, Dragan Mitov Đurović, Sadik Pelinku, Ramiz Hadžibegović, Biljana Dabić, Amer Ramusović, Azra Vuković, Muzafer Čauši, Jusuf Lika, Željko Milović, Hatidža  Đoni, Adaleta i Dženana Bibezić.

I ovaj broj je uredio Amer Ramusović, a tehnički opremio i uredio Voislav Bulatović.

Naslovnica