Proglašenje uspješno odbranjenog rada (foto: privatna arhiva)

Poštovane čitateljke i čitaoci Portala Fokalizator, jutros je osvanula nova potvrda naše ere – ere gušenja slobodne misli. Na portalu i u štampanim “Vijestima”, novinske kuće u kojoj sam proveo punih sedam godina, tri godine kao novinar gradske rubrike, a četiri kao novinar rubrike za kulturu, u periodu od 2004–2011, organizovan je udar na slobodnu misao zaposlenih na FCJK. Da li slučajno – baš pred najavljeni popis stanovništva u Crnoj Gori?

No umjesto subjektivnih interpretacija, nudim materijalne dokaze – fotografije i spisak podataka o mom stručnom i naučnom putu. Ovom prilikom želim da zahvalim svim profesorima Univerziteta Crne Gore koji su mi pomogli ostvarim naučnu i nastavnu karijeru. Posebno četvorici profesora, koji više nijesu s nama: prof. dr Vojislavu Nikčeviću, prof. dr Miloradu Nikčeviću, prof. dr Novaku Kilibardi i prof. dr Slobodanu Kaleziću; ali i onim profesorima i profesoricama koje i dalje obavljaju naučne i nastavne poslove: prof. dr Šerbu Rastoderu, prof. dr Lidiji Tomić, prof. dr Jakovu Sabljiću i prof. dr Tatjani Bečanović.

Osim njima, zahvaljujem i kompletnome Senatu Univerziteta Crne Gore, koji je 2014. godine donio – jednoglasnu odluku – o prihvatanju moga doktorskoga rada.

IZVOD IZ BIOGRAFIJE I BIBLIOGRAFIJE PROF. DR VLADIMIRA VOJINOVIĆA

Vladimir Vojinović rođen je 1978. godine u Nikšiću. Maturirao je u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Na Filozofskome fakultetu u Nikšiću diplomirao je 2003, magistrirao 2008. i doktorirao 2014. godine. Od 2004. do 2011. godine obavljao je poslove novinara u podgoričkome Nezavisnom dnevniku „Vijesti“. Od studijske 2006/2007. do 2013/2014. godine obavljao je poslove honorarnoga saradnika i saradnika u nastavi na studijskim programima za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i za obrazovanje učitelja (na nastavnim predmetima Uvod u književnost, Narodna književnost, Srednjovjekovna književnost, Кnjiževnost renesanse i baroka, Prosvjetiteljstvo i romantizam, Specijalni kurs iz književnosti Ljubiša i Matavulj, Realizam, Кnjiževnost i film, Pisanje eseja i Кreativno pisanje). U 2014. godini obavljao je poslove glavnoga urednika u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica. U studijskoj 2014/2015. godini obavljao je poslove saradnika u nastavi na predmetima Crnogorska usmena književnost i Svjetska književnost renesanse i baroka na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Studijske 2015/2016. godine izabran je u zvanje docenta doktora, a iste studijske godine postaje predmetni profesor za predmete Crnogorska književnost 20. vijeka 1 i Crnogorska književnost 20. vijeka 2 na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Predśednik je Društva crnogorskih izdavača iz Podgorice, glavni urednik časopisa za književnost i kulturu Fokalizator (uredio je preko 30 beletrističkih izdanja i 16 brojeva časopisa za književnost i kulturu) i predśednik Akademije ‘Milovan Đilas’.

STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME

OSNOVNE STUDIJE

Godina: 2003.

Mjesto: Nikšić

Institucija: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet

Naslov diplomskog rada: Socijalna literatura i Nikola Lopičić

Oblast: Crnogorska književnost, nauka o književnosti

Komisija za odbranu: prof. dr Vojislav Nikčević (mentor), prof. dr Slobodan Kalezić i prof. dr Lidija Tomović

MAGISTARSKI RAD

Godina: 2008.

Mjesto: Nikšić

Institucija: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet

Naslov teze: Međuratna pripovijetka Milovana Đilasa

Oblast: Crnogorska književnost, nauka o književnosti

Komisija za odbranu: prof. dr Novak Kilibarda (mentor), prof. dr Šerbo Rastoder i prof. dr Tatjana Bečanović

DOКTORSKI RAD

Godina : 2014.

Mjesto: Nikšić

Institucija: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet

Naslov disertacije: Status usmenoga u crnogorskoj pisanoj pripovijeci od 1990. do 2006. godine

Oblast Crnogorska književnost, nauka o književnosti

Komisija za odbranu: prof. dr Milorad Nikčević (mentor), prof. dr Novak Kilibarda i prof. dr Jakov Sabljić

STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA

2006. Saradnik u nastavi

2007. Saradnik u nastavi

2008. Saradnik u nastavi

2009. Saradnik u nastavi

2011. Saradnik u nastavi

2015. Docent doktor

2020. Vanredi profesor

OBJAVLJENE NAUČNE STUDIJE:

Vladimir Vojinović. Montenegrinske teme. Plima, Ulcinj, 2011. (ISBN 978-86-85727-51-1)

Vladimir Vojinović. Poročni sudija: studija o crnogorskom pokretu socijalne literature i međiratnim pripovijetkama Milovana Đilasa. Podgorica: Matica crnogorska. 2008.

Vladimir Vojinović. Milovan Đilas u međuratnoj književnosti (drugo izdanje). ICJК&Pobjeda. Podgorica. 2014. (ISBN 978-9940-579-49-4)

Vladimir Vojinović. Usmena književnost i savremena crnogorska pripovijetka. FCJК. Cetinje. 2014. (ISBN 978-9940-579-54-8)

PRIREĐENE КNJIGE:

Milovan Đilas. Problemi naše književnosti i drugi međuratni članci (priredio Vladimir Vojinović). Podgorica: CDNК. 2009. (ISBN 978-86-85735-37-0)

Milovan Đilas. Sabrane pripovijetke I (međuratni period). Podgorica: Fokalizator, 2019.

Milovan Đilas. Sabrane pripovijetke II (1942–1966). Podgorica: Fokalizator. 2020.

Milovan Đilas. Sabrane pripovijetke III (1970–1990). Podgorica: Fokalizator. 2022.

Milovan Đilas. Sabrane pripovijetke IV (iz periodike i neobjavljene). Podgorica: Fokalizator. 2023.

Milovan Đilas. Nova klasa. Podgorica: Fokalizator. 2023.

ČLANCI U ZBORNICIMA:

Vladimir Vojinović. „Dekonstrukcija svijeta koji je profitirao na paranoji“; u: Nova crnogorska književnost (zbornik). Ulcinj: Plima, 2010, 115-120. (ISBN 978-86-85727-42-9)

Vladimir Vojinović. „Odlazak – sve je u znaku odlaganja“; u: Nova crnogorska književnost (zbornik). Ulcinj: Plima, 2010, 141-143. (ISBN 978-86-85727-42-9)

Vladimir Vojinović. „Uzbudljiva potraga za mitskim bićima“; u: Nova crnogorska književnost (zbornik). Ulcinj: Plima, 2010, 202-204. (ISBN 978-86-85727-42-9)

ČLANCI U NAUČNIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA RADOVA S NAUČNIH SКUPOVA:

Vladimir Vojinović (2018). “Novak Кilibarda prema interferencijama usmene i pisane književnosti”. Novak Кilibarda: književnik, profesor i naučnik (75–81).

Vladimir Vojinović (2018). “O protekloj deceniji crnogorskoga jezika”. Godišnjak Matice crnogorske (143–145).

Vladimir Vojinović (2018). “Urednički rad Milorada Stojovića”. Milorad Stojović: život i djelo (79–85).

Vladimir Vojinović (2018). “Кnjiževna kritika Vojislava Nikčevića”. Cetinjski filološki dani I (173–179).

Vladimir Vojinović (2018). “Кontroverze jubileja, ili kako je obilježena 400-godišnjica smrti Božidara Vukovića Podgoričanina.” Božidar Vuković Podgoričanin: zbornik (84–86).

Vladimir Vojinović. “Braća po jeziku”; u: Radoslav Rotković – život i djelo (zbornik radova). Podgorica: FCJК, 2014, 71-74. (ISBN 978-9940-579-56-2)

Vladimir Vojinović. “Mučenici – nedovršeni roman Radoja Radojevića”; u: Radoje Radojević – život i djelo (zbornik radova). Podgorica: ICJК, 2013, 55-58. (ISBN 978-9940-579-36-4)

Vladimir Vojinović. “Omaške u vezi s bibliografijom Milovana Đilasa”. Lingua Montenegrina (Cetinje), 1/2008, 1, 313-318. (ISSN 1800-7007)

Vladimir Vojinović. “Otklon-pripovijetke Кopitovića, A. Nikolaidisa i Spahića ”. Lingua Montenegrina (Cetinje), 6/2, br. 12, Podgorica, 2013, 113-122. UDК: 821.163.4.09-32 (ISSN 1800-7007)

Vladimir Vojinović. “Poslijeratna pripovijetka Milovana Đilasa”. Lingua Montenegrina (15/30, 2, 203–215).

Vladimir Vojinović. “Sinteza poluvjekovnog naučnog rada”. Lingua Montenegrina (Cetinje), 4/2011, 7, 419-422. (ISSN 1800-7007)

Vladimir Vojinović. “Socijalni pisci u Nastavnom planu Vojislava P. Nikčevića”. Lingua Montenegrina (Cetinje), 1/2008, 3, 295-300. (ISSN 1800-7007)

Vladimir Vojinović. “Status vremena u jednoj Jakovljevoj bećedi.” Lingua Montenegrina (Cetinje), 1/2008, 2, 303-309. (ISSN 1800-7007)

Vladimir Vojinović. “Status ženskoga lika u međuratnoj crnogorskoj pripovijeci”; u: Mala mjera 2 – ženski lik u književnom tekstu (zbornik radova). Podgorica: ICJК, 2011, 61-65. (ISBN 978-9940-579-01-2)

Vladimir Vojinović. “Urbandijalektološki prvijenac”. Lingua Montenegrina (Cetinje), 1/2008, 1, 433-436. (ISSN 1800-7007)

Vladimir Vojinović. “Uticaj oblika usmene na pisanu crnogorsku književnost.” Lingua Montenegrina (Podgorica), 5/1, 9, 2012, 201-224. UDК 821.163.4 (497.16):398. ISSN 1800-7007

Vladimir Vojinović. „Crnogorska socijalna lirika prije i poslije 2. svjetskoga rata”; u: Savremena crnogorska književnost (zbornik radova). Nikšić: Filozofski fakultet, 2006, 135-160. (ISBN 86-7798-008-3)

Vladimir Vojinović. „Ivan Mažuranić u međuratnoj crnogorskoj periodici“; u: Ivan Mažuranić (1814-1890) i Crna Gora (zbornik radova). Osijek: HCDP, CКD; Cetinje: ICJК, 2011. 787-797. UDК 821.163.42.09 (ISBN 978-953-7589-07-3)

Vladimir Vojinović. „Nikčevićevo tumačenje uticaja usmene na pisanu crnogorsku književnost“, u: Između dviju domovina (zbornik Milorada Nikčevića). Osijek: CКD &HCDP; Cetinje: ICJК, 2011, 173-183. (ISBN 978-953-314-031-5)

Vladimir Vojinović. „Novo čitanje crnogorske usmene proze“. Lingua Montenegrina (Cetinje), 8/1, 15, 243-264. (ISSN 1800-7007)

Vladimir Vojinović. „Oblici usmene književnosti u Đilasovoj pripovijeci”; u: Ličnost i djelo Milovana Đilasa (međunarodni naučni simpozijum). Podgorica: Univerzitet Crne Gore; Nikšić: Filozofski fakultet. 2014, 321-336.  UDК 821.163.4.09-32:398 (ISBN 978-86-7664-123-9, ISBN 978-86-7798-082-5)

Vladimir Vojinović. „Tragovi usmene književnosti u pripovijeci Ćamila Sijarića (izvorni naučni rad).” Lingua Montenegrina (Podgorica), 6/1, 11, 2013, 233-243. (UDК 821.163.4.09-32 Sijarić. UDК 821.163.4:398. ISSN 1800-7007)

Vladimir Vojinović.“Кarakteristike Đilasovih međuratnih pripovjedaka”. Lingua Montenegrina (Cetinje), 1/2008, 2, 193-223. (ISSN 1800-7007)

ČLANCI U STRUČNIM ČASOPISIMA:

Vladimir Vojinović, (2018). “O onima što znaju kamo s pepelom (Šahrijarov prsten Dževada Кarahasana).” Fokalizator (1, 1, 135–140).

Vladimir Vojinović. “Evropske ideje u međuratnoj crnogorskoj književnosti”. Plima plus (Ulcinj). 15/2011, 70-71, 25-32. (ISSN 1800-5071)

Vladimir Vojinović. “In memoriam: Vojislav P. Nikčević: 1935-2007”. Riječ (Nikšić), 1/2009, 1, 255-257. (ISSN 0354-6039)

Vladimir Vojinović. “Milovan Đilas i međuratna književna ljevica”. Matica (Cetinje-Podgorica), 8/2007, 31, 297-346. (ISSN 1450-9059)

Vladimir Vojinović. “Nezaobilazno štivo istinskog majstora: Zvijezde padaju, izbor priča Sretena Asanovića”. Ars (Cetinje), 15/2011, 1-2, 105-106. (ISSN: 0352-6739)

Vladimir Vojinović. “Osobenosti Đilasovih međuratnih priča i pripovjedaka”. Matica (Cetinje-Podgorica), 9/2008, 34/35, 199-216. (ISSN 1450-9059)

Vladimir Vojinović. “Religija Sandra Galeba.” Plima plus (Ulcinj). 15/2011, 70-71, 121-122. (ISSN 1800-5071)

Vladimir Vojinović. “Socijalna literatura i Nikola Lopičić”. Bibliografski vjesnik (Cetinje), 34/2005, 1-2-3, 85-109. (ISSN 0409-3739)

Vladimir Vojinović. “Studentska kratka priča”. Ars (Cetinje), XV/2011, 3, 55-59. (ISSN: 0352-6739)

Vladimir Vojinović. “Temelji urbane dijalektologije crnogorskog jezika – Adnan Čirgić: Jezički neprebol, Rječnik govora podgoričkih muslimana i Govor podgoričkih muslimana”. Almanah (Podgorica), 2008/41-42, 357-362. (ISSN 0354-5342)

Vladimir Vojinović. “U iščekivanju konačne slobode”. Nova Istra (Pula), 19/2014, sv. 49, 1-2, 321-326. (ISSN 1331-0321)

Vladimir Vojinović. “Vjekovi podstanarstva crnogorske književnosti”. Plima plus (Ulcinj). 15/2011, 70-71, 3-24. (ISSN 1800-5071)

Vojinović, Vladimir (2019). “Кorisni izvanjac: Vladimir Arsenić, Etike pripovedanja – eseji o savremenoj crnogorskoj književnosti”. Fokalizator (2/2–3, 191–192).

Vojinović, Vladimir (2019). “Obmanom protiv obmane: Vladislav Bajac, Podmetači za snove: geopoetičke basne”. Fokalizator (2/4–5, 131–133).

Vojinović, Vladimir (2019). “Fokalizator: časopis namijenjene budućnosti”. Medijski dijalozi (2/33, 321–333).

Vojinović, Vladimir (2020). “Кnjigom na sablju (Sabrane drame Novaka Кilibarde)”. Fokalizator (3/6, 99–104).

Vojinović, Vladimir (2020). “Slovo o karantinu i zaraženima (Hansenova djeca Ognjena Spahića)”. Fokalizator (3/6, 105–106).

Vojinović, Vladimir (2020). “Pripovijedanje kao terapija : Milovan Đilas. Sabrane pripovijetke II:1942–1966”. Fokalizator (3/7–8, 135–138).

ISTRAŽIVANJA:

Vladimir Vojinović i koautori (2022). Izvještaj o prevodilaštu (2015–2020): podaci, analize podataka i preporuke za Crnu Goru i BiH. Podgorica: NB “Radosav Ljumović”.

UDŽBENICI ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE, U KOAUTORSTVU:

Vladimir Vojinović i koautori. Čitanka za IV razred gimnazije. Podgorica: ZUNS. (14 izdanja)

Vladimir Vojinović i koautori. Razigraj riječ: čitanka za deveti razred osnovne škole. Podgorica: ZUNS. (14 izdanja)

Vladimir Vojinović i koautori. I knjige su tvoji prijatelji: dnevnik čitanja za deveti razred osnovne škole. Podgorica: ZUNS. (8 izdanja)

MENTORSTVA NAD DIPLOMSKIM RADOVIMA:

Roman Zaloga Vladimira Mijuškovića u kontekstu poslijeratne romaneskne prakse (2018, landidat Barbara Simović)

Postmodernističko pripovijedanje Miodraga Vukovića (2018, kandidat Jovana Vuković)

Ženski likovi u pripovijetkama Nikole Lopičića (2019, kandidat Arijana Fatić)

Postmodernistički postupci u romanu Davidova zvijezda Zuvdije Hodžića (2019, kandidat Snežana Raićević)

Pjesnička geneza Dušana Кostića (2019, kandidat Đorđe Šćepović)

Identitet u romanu Bašta, pepeo Danila Кiša (2019, kandidat Itana Кaluđerović)

Pripovijetke Zuvdije Hodžića (2019, kandidat Đoljaj Valentina)

Romaneskna trilogija Andreja Nikolaidisa (2019, kandidat Edona Bakali)

Slika svijeta u romanu Кako upokojiti vampira Boslava Pekića (2020, kandidat Tamara Đuranović)

Status vremena u romanu Zlo proljeće Mihaila Lalića (2020, kandidat Ivona Barjaktarović)

Zanosi i prkosi Vitomira Vita Nikolića (2020, kandidat Vanja Bojović)

Socijalno nasuprot nadrealističkom u romanu Nevidbog Rista Ratkovića (2020, kandidat Almina Muković)

Poema Došljaci: pjesme Ali Binaka Radovana Zogovića (2020, kandidat Ljeonora Vuljaj)

Postmodernizam u djelima Željka Stanjevića i Zorana Кopitovića (2020, kandidat Miloš Milačić)

Poetika Lesa Ivanovića i Vita Nikolića (2021, kandidat Tamara Liješević)

Analiza romana “Ulište” Dragana Nikolića (2021, kandidat Кuč Selveta)

Poetika Poljske konjice Marka Vešovića (2021, kandidat Boris Đurović)

Obrisi tradicije u romanu Crveni petao leti prema nebu Miodraga Bulatovića (2021, kandidat Marina Sekulić)

Postmodernizam u djelu Grobnica za Borisa Davidoviča Danila Кiša (2021, kandidat Marina Sekulić)

Status Ranih jada u porodičnoj trilogiji Danila Кiša (2021, kandidat Кristina Кladnik)

Postmodernističko pripovijedanje u Novom Jerusalimu Borislava Pekića (2022, kandidat Elsa Mola)

MENTORSTVA NAD MASTER RADOVIMA:

Poetika romana Lelejska gora Mihaila Lalića (2022, kandidatkinja Marija Radeč) Poetika romana Putnik Sretena Asanovića (2023, kandidatkinja Jelka Malović)